– Omkampene er ferdige, nå skal det bygges!

Slik uttalte styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, seg da dagens historiske begivenhet på sykehustomta på Brakerøya i Drammen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.10.2019
Sist oppdatert 17.01.2023
Styreleder Torbjørn Amlid og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll gleder seg over byggestarten i Drammen.
Styreleder Torbjørn Amlid og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll gleder seg over byggestarten i Drammen.

Sammen med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og flere andre ansatte i Vestre Viken var de alle tilstede da statsråd Bent Høie klipte snor og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus, tok det første «gravetaket» på det nye sykehus i Drammen.

– Vi skal bruke vårt mottaksprosjekt for nye Drammen sykehus til å bli en motor i organisasjonsutviklingen for hele Vestre Viken, sa blant annet Sommervoll i sin tale i anledning dagen.

Statsråd Bent Høie klipper snoren.

Statsråd Bent Høie klippet snoren under arrangementet på sykehustomten

Full av lovord

Leder av brukerutvalget, Toril Krogsund, var på sin side full av lovord over at de involverte allerede fra dag en har hatt med seg brukerperspektivet. 

Spaden var for anledningen byttet ut med en gravemaskin. Og det ble altså direktøren i Helse Sør-Øst RHF som kunne ta det første symbolske «gravet».

Toril Krogsund talte til de fremmøtte

Toril Krogsund, leder av Brukerutvalget i Vestre Viken, roste de involverte.

Trenger nye lokaler

- En fin og fremtidsrettet by trenger et fint og fremtidsrettet sykehus. Mye er bra med dagens sykehus, men både pasienter og de ansatte trenger nye lokaler. Det skal de nå få, sa statsråd Bent Høie, og fortsatte:

- Det første spadetaket er starten på 378 nye døgnplasser til behandling av fysiske sykdommer. Det er starten på 167 nye døgnplasser til behandling av psykiske lidelser og ruslidelser. Det er også starten på 23 nye operasjonsstuer, 7 nye føderom og fire nye behandlingsrom for stråleterapi. Det første spadetaket er også starten på mer helhetlig pasientbehandling. For nå samles behandlingen for fysiske og psykiske helseutfordringer under samme tak.

- Det nye sykehuset gir ikke bare pasienter bedre behandling, det gir også alle de dyktige ansatte bedre arbeidsforhold. Gratulerer alle sammen med dagen, sa helseminister Bent Høie under arrangementet.

Cathrine Loftshus i Helse Sør-Øst styrte gravemaskinen under byggestarten.

Cathrine Loftshus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst styrte gravemaskinen under byggestarten.

Fakta om sykehusutbyggingen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.
Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.