- Nedslående resultater

Stor norsk hjertestudie utgått fra Drammen sykehus viser at selv etter et hjerteinfarkt, fortsetter pasientene å leve usunt og har for dårlig behandlet blodtrykk, kolesterol og diabetes.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 27.01.2017
En mann og en kvinne som står ved siden av en stor tavle
John Munkhaugen og Elise Sverre.

Hvert år rammes ca. 13.500 nordmenn av hjerteinfarkt, og det er en av de fremste dødsårsakene i Norge. Omtrent 90 prosent av risikoen for å utvikle hjerteinfarkt kan tilskrives usunn livsstil, inkludert røyking, overvekt, inaktivitet, for høyt blodtrykk, høyt kolesterol og dårlig regulert diabetes.

En ny studie som utgår fra Drammen sykehus viser at om lag halvparten av de som ble rammet av hjerteinfarkt fortsetter med sine dårlige vaner, og at de ikke får god nok behandling.

Studien viser blant annet at:

  • Tre av fem fortsetter å røyke
  • Fire av fem er overvektige
  • Tre av fem har lav fysisk aktivitet

- Resultatet er nedslående og overraskende, sier John Munkhagen, konstituert overlege i kardiologi i Medisinsk avdeling på Drammen sykehus.

Munkhagen leder NOR-COR prosjektet og denne studien som utgår fra Drammen Sykehus.  Prosjeket er tverrfaglig og har tett samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved UiO og Hjerteavdelingen på Rikshospitalet.

Studien tar for seg risikofaktorer hos 1.127 pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, fra 2 måneder til tre år etter utskrivelsen fra sykehus. 21 prosent av deltakerne var kvinner. Deltakerne besvarte et omfattende spørreskjema og gjennomgikk en grundig klinisk undersøkelse Inkludert blodprøver.

I gjennomsnitt hadde deltakerne i studien tre ugunstige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ved oppfølgingstidspunktet. De yngste deltakerne hadde dårligst livsstil, og kvinner røykte mer og var mindre fysisk aktive enn menn.

- Når vi ser på effekten av tid, var det en trend mot at flere pasienter ble overvektig og også flere som røyket. På de andre faktorene så vi ingen effekt av tid. Vi ble overrasket over at det var så dårlig stilt, sier Elise Sverre, konstituert overlege og PhD-stipendiat i Medisinsk avdeling på Drammen sykehus og Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Når ikke behandlingsmålet

De aller fleste som skrives ut fra sykehus etter hjerteinfarkt får anbefalte medisiner. 93 prosent av deltakerne i studien oppga at de brukte kolesterolsenkende medisiner, men likevel viste resultatet at over halvparten fortsatt hadde for høyt kolesterol.

Det samme gjelder for blodtrykk, der samme andel brukte blodtrykksenkende medisiner, men bare om lag halvparten nådde behandlingsmålet for blodtrykk.

- Det kan være sammensatte grunner til at pasientene ikke når målet, som for lav dose, at de faktisk ikke tar medisinen eller at medisinen ikke er potent nok, sier Sverre.

Forskerne peker også på at liggetiden på sykehus er kort, og at samarbeidet mellom hjertespesialister på sykehus og fastleger bør bli bedre for å lykkes bedre med behandling og oppfølging.

Ifølge forskerne er det flere årsaker til at pasienter med hjerteinfarkt har usunn livsstil og ugunstig blodtrykk, kolesterol og blodsukker. De skal nå forske videre for å finne ut hvorfor helsevesenet ikke lykkes bedre med behandling og oppfølging av denne pasientgruppen.

- Denne kunnskapen vil være nødvendig for å forebygge nye hjerteinfarkt og for tidlig død, sier John Munkhagen.