- MR-maskin betyr veldig mye for hele regionen

Mange pasienter slipper nå lenger reisevei for MR-undersøkelse når den nye MR-maskinen er i drift på Kongsberg sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.03.2022
Sist oppdatert 04.07.2024

​SE VIDEO UNDER:

 – Dette betyr mye både for Kongsberg sykehus og for hele Kongsberg-regionen. Nå får vi et fullverdig diagnostisk tilbud på sykehuset. MR er et betydelig løft både for sykehuset og avdelingen og ikke minst for pasientene, forteller Silje Renate Laland, seksjonsleder i Avdeling for bildediagnostikk på Kongsberg.

Mange slipper reise

– Det er en stor forbedring i pasientbehandlingen at inneliggende pasientene ikke må transporteres til Drammen for å få utført MR-undersøkelse, men det er ikke bare de inneliggende pasientene som vil nyte godt av tilbudet. Flere vil oppleve at de slipper å reise ut av Kongsberg for å få en MR-undersøkelse, men på grunn av stor etterspørsel etter MR kommer vi til å prioritere inneliggende og internt henviste pasienter. Det vil derfor fortsatt være noen som vil oppleve at de må reise andre steder for å få gjennomført undersøkelsen.

MR-maskinen vil være i drift hverdager fra klokken 08.00 til 15.30. og når vi er i full drift vil vi ha et dagsprogram på 10-12 undersøkelser hver dag, så det monner godt, sier Silje Renate Laland.

MR-maskin Kongsberg sykehus

Ansatte i avdelingen har fått grundig og god opplæring.

Flere nyansatte i avdelingen

Avdelingen har ansatte nye radiografer og radiologer som skal jobbe på Kongsberg sykehus. Det blir fortsatt et utstrakt samarbeid innad i Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken og spesielt med MR-miljøet ved seksjon Drammen.

De siste ukene har personellet fått grundig opplæring i den nye MR-maskinen – og de første pasientene er allerede undersøkt. Fremover mot sommeren trappes aktiviteten opp til normal drift.

Moderne lokaler og utstyr

– Vi har hatt et utrolig godt samarbeid innad i Klinikk for medisinsk diagnostikk og har samarbeidet godt med klinikk Kongsberg sykehus, Medisinsk teknologisk avdeling og klinikk for intern service for å få dette prosjektet i hus. Det er også gjennomført en omfattende oppussing av hele fløyen vi jobber i gjennom det såkalte BRK-prosjektet. Nå fremstår det som topp moderne lokaler med godt og moderne utstyr. Det betyr også noe for omdømmet vårt når vi søker etter flere ansatte, mener Silje Renate Laland.
I begynnelsen av mai blir det offisiell åpning av den nye MR-maskinen og de nyoppussene lokalene på Kongsberg sykehus.

Første pasient

MR-maskinen er allerede i drift på Kongsberg sykehus.