– Kommer til å savne alle menneskene

Etter nesten 12 år i sentrale roller i Vestre Viken skal nå Halfdan Aass (70) begi seg ut i ukjent farvann. Nå går han over i pensjonistenes rekker og gir seg som direktør medisin.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.03.2022
Sist oppdatert 04.07.2024
Halfdan Aass
TRER AV: Halfdan Aass er glad i hjembyen Drammen, og har også i flere år hatt Drammen sykehus (i bakgrunnen) som arbeidssted. Nå slutter han i Vestre Viken HF for å bli pensjonist.

I månedsskiftet mars/april går drammenseren Halfdan Aass (70) over fra en kjent tilværelse som arbeidsjern med mange baller i luften til en roligere hverdag som pensjonist. Rent formelt blir han pensjonist 1. mai, men har siste arbeidsdag torsdag 31. mars.

Han er vant med å jobbe hardt og målrettet, og er kjent som den som «alltid er tilstede» på jobben. Etter et langt arbeidsliv og en imponerende karriere som lege, forsker og leder innrømmer Halfdan Aass at han ikke har lagt en plan for hva han skal ta fatt på i pensjonisttilværelsen.

– Det har jeg faktisk ikke ofret en tanke. Jeg tar det når det kommer, men jeg får nok tiden til å gå. Jeg er jo nyvalgt styremedlem i Sykehuset Innlandet, så helt arbeidsledig blir jeg ikke, smiler Halfdan Aass.

Født og oppvokst i Drammen

Halfdan Aass sitter i foretaksledelsen i Vestre Viken som direktør for medisin, en stilling han gikk over til etter at han sluttet som fagdirektør i 2020 og overlot stafettpinnen til Ulrich Spreng.

Aass er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og har doktorgrad innen hjerteforskning, og han har vært seksjonsoverlege ved Rikshospitalet før han på begynnelsen av 2000-tallet bestemte seg for å satse på ledelse som karrierevei. 

– Jeg er opprinnelig fra Drammen og har bodd mesteparten av livet mitt her. Etter studier og en periode utenbys valgte kona mi og jeg å bosette oss igjen i Drammen i 1979, og siden har vi vært her. Jeg vil vel ikke kalle meg en erke-drammenser, men jeg synes byen er fin og det har vært en praktisk base også i tiden da jeg jobbet i Oslo, forteller Halfdan Aass.

Etter at han var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1976 fulgte det turnustjeneste og jobb i Drammen før han startet som forskningsstipendiat på Universitetet i Oslo og tok doktorgrad innen hjerteforskning. Han har også jobbet på Ringerike sykehus.

– Jeg jobbet på Rikshospitalet fra 1989 til 2003 og la nesten 15 år bak meg der. Først for å bli hjertespesialist, så fikk jeg ansvaret for å bygge opp nye behandlingstilbud innen hjerterytmeforstyrrelser. Det skjedde mye på det området på 1990-tallet, både med hjertestartere og såkalt ablasjonsbehandling som jeg bygget opp på Rikshospitalet. Vi snakker om høyspesialisert medisin, og et veldig spennende område å jobbe med. Dette er noe jeg er stolt over å ha bidratt til, smiler Halfdan Aass.

Valgte lederveien

I 2003 kom han til Drammen for å bli fagdirektør.

– Jeg har vært kliniker, fagmann og drevet med forskning hele tiden. I 2000 ble jeg spurt om å sitte i styret i det som den gangen het Buskerud sentralsykehus, og etter 2002 fortsatt jeg i styret i Sykehuset Buskerud. Gjennom det fikk jeg interessen for ledelse, og siden har jeg valgt å gå videre på den veien i ulike ledelsesfunksjoner, både lokalt i Drammen, på Rikshospitalet, Sykehuset Vestfold før jeg «landet» i Vestre Viken i 2010, og fagdirektør fra 2012.

– Jeg har da altså cirka fem års forskningsjobb med basal forskning, så 22 år i klinikk og nå drøyt 20 år i forskjellige lederstillinger. Så jeg har virkelig fått kjenne på hele spekteret - det har virkelig vært en mangslunget karriere, smiler 70-åringen.

Spennende tid i Vestre Viken

Han ser tilbake på en spennende tid i Vestre Viken, men det har ikke vært uten utfordringer.

– Du vet, Vestre Viken var jo en spesiell konstruksjon. Buskerudsykehusene hadde et nært samarbeid gjennom mange år. Så kom Asker og Bærum inn og måtte vende seg i retning Drammen etter mange år nært knyttet til Oslo. Det var litt uventet og utfordrende. Vestre Viken skulle finne sin form, og da jeg kom inn var det store underskudd og andre ting som tok fokus. Så det har jo vært tøffe tak og utfordringer underveis, men det har vært veldig spennende. Vi har jo utviklet oss og fått gjort mange gode ting gjennom disse årene, sier han.

– Så må det nevnes at vi har klart å lande planene for nytt sykehus i Drammen. Jeg satt i styret i Sykehuset Buskerud da vi i 2002 bestemte at vi skulle utrede bygging av et nytt sykehus og ikke flikke på det gamle. Det var altså i 2002. Nå er vi i 2022, og nytt sykehus står klart om tre år. Nå kommer det endelig, sier Halfdan Aass.

I medienes søkelys

Som fagdirektør i Vestre Viken fra 2012 til 2020 måtte Halfdan Aass venne seg til å være i medienes søkelys. Det var ofte han som måtte svare på spørsmål og informere pressen. Både på godt og vondt.

– Det har egentlig gått greit. Helsevesenet er veldig viktig for folk, og det er viktig at vi svarer ut spørsmål åpent og ærlig. Av og til skjer det ting som er uheldig, og da må man være åpen om det. Så er det jo ikke alltid vi kan si så mye av hensyn til taushetsplikten og pasientopplysninger, men det er viktig å stå frem og ta ansvar. Jeg har jo forståelse for at mediene har en jobb å gjøre og skal stille de kritiske spørsmålene. For meg har det alltid vært veldig viktig å stå frem og ta ansvar og ikke skyve ansvaret nedover, sier Halfdan Aass.

Glad for yrkesvalget

De som kjenner Halfdan Aass, vet at han jobber mye. Det har han gjort hele livet. Hva er det som driver han gjennom alle disse arbeidstimene?

– Jeg synes jo det jeg holder på med er veldig givende. Grunnen til at jeg begynte med medisin var fordi jeg alltid har vært opptatt av kontakt med mennesker. Selv om jeg var i tvil da jeg begynte på legestudiene, er jeg veldig glad for det yrkesvalget jeg har tatt. Det er møtet med menneskene opp gjennom årene jeg husker godt. Tenk å få jobbe med noe som betyr så mye for folk. Det har vært motiverende for meg, forteller Aass.

Mye jobb har gitt mindre fritid. Men han har alltid prioritert tid med barna.

- Nå har to av tre av døtrene mine valgt å bli lege. Jeg har jo advart dem om hvor mye jobb det innebærer, men de har da svart «jo, men vi trenger jo ikke jobbe like mye som pappa». Og det er jo for så vidt sant, ler han.

Kor, bøker og hytta

Den lille fritiden han har hatt bruker han aktivt.

- Jeg liker å være i naturen. Løpeturer og skiturer i Drammensmarka og nyte hyttelivet på Golsfjellet. Så har jeg fått barnebarn de senere årene og de er det jo morsomt å være sammen med. Jeg dirigerte kor i mine yngre dager og jeg synger fortsatt i et gospelkor for voksne i Oslo. Så liker jeg å lese, og det skal jeg nok gjøre mer av når jeg nå blir pensjonist. Men utover det har jeg ikke lagt noen planer for pensjonisttilværelsen ennå, bortsett fra styrevervet i Sykehuset Innlandet og et ryddeprosjekt hjemme. Kona mi er også pensjonist, så vi skal nok få tiden til å gå opp. Jeg innrømmer at det blir litt rart å gå fra full fart på jobben til å ikke ha en agenda som pensjonist. Men det blir nok ålreit det også, smiler Aass.

– Hva kommer du til å savne?

– Jeg kommer til å savne det å jobbe sammen med folk. Være i et arbeidsmiljø man trives i og gjøre en innsats for pasientene, som jo er de viktigste vi jobber for.

– Og hvordan vil du bli husket?

– Jeg håper folk vil huske meg som en real fyr som har vært åpen og ærlig og lite opptatt av seg selv. Og som var opptatt av å få ting til å fungere. Det som jeg kommer til å huske aller best fra arbeidslivet er møter med enkeltpasienter. Både alle de man kunne gjøre mye for, men også der hvor medisinen kom til kort og oppgaven ble å lindre og trøste. Det er klart at sånne historier setter seg i hukommelsen, og som gjør det så meningsfullt å arbeide innen helse, sier Halfdan Aass.

Fikk legegjerningen inn med morsmelken

Mange vet ikke at Halfdan Aass fulgte i morens fotspor da han valgte å bli lege.

Moren var nemlig barnelege, ferdig utdannet i 1941 og stasjonert i Kirkenes under 2. verdenskrig i 1941-1943.

På slutten av 1950-tallet ble hun lege på den eneste helsestasjonen i Drammen. Alle mødre i Drammen i litt over en generasjon var innom henne på helsestasjonen med barna sine.

– Hun var derfor en kjent skikkelse i Drammen. Alle visste hvem hun var. Så du kan godt si at jeg fikk legegjerningen inn med morsmelka. Hun var veldig glad i jobben sin - og veldig glad i å jobbe. Så det har nok gått i arv til meg. Vi er nok veldig like sånn sett, smiler Halfdan Aass.

Curriculum vitae, Halfdan Aass

​Utdannelse:
Cand. med., Universitetet i Oslo 1976.
Dr. med., Universitetet i Oslo 1989.
Godkjent spesialist i indremedisin 1988.
Godkjent spesialist i hjertesykdommer 1991.

Arbeidserfaring:
Stillinger som klinikkdirektør, fagdirektør og medisinsk direktør i Vestre Viken HF 2010 - 2022
Fagdirektør Sykehuset i Vestfold HF 2007-2010.
Administrerende direktør Sykehuset Buskerud HF 2005-2007.
Fagdirektør Sykehuset Buskerud HF 2003-2005.
Stillinger ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet: Assistentlege 1989-1994. Overlege 1994-1999. Seksjonsoverlege 1999-2003 og 2007.
Stillinger ved medisinsk avdeling, Drammen sykehus/Buskerud sentralsykehus: Overlege 1993-1994, assistentlege/kst. overlege 1986-89, assistentlegevikar i 1978 og i 1979.
Stillinger ved medisinsk avdeling, Ringerike sykehus: Assistentlege 1983-1984, reservelege 1985-1986.
Stillinger ved Farmakologisk Institutt, Universitetet i Oslo: Forskningsstipendiat NAVF, 1979-1982, amanuensisvikar 1983, Universitetsstipendiat 1984-85.
Avdelingslege, Rygge flystasjon, militær førstegangstjeneste, 1978-1979.
Turnustjeneste Drammen sykehus og Distriktslegekontoret i Tromsø 1976-77.