– Jeg vil se mennesket

Psykolog Helga Fossberg Aulie er ansatt av Vestre Viken og Ringerike DPS for å dekke behovet for utredningskompetanse og behandling ved Ringerike fengsel.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 25.08.2021
Sist oppdatert 06.06.2023

Helga Fossberg Aulie

NY PÅ RINGERIKE DPS: Psykolog Helga Fossberg Aulie

Bakgrunn fra Forsvaret
Nyansatt psykolog Helga Fossberg Aulie fra Bærum kommer til Vestre Viken fra en stilling i Forsvaret. 
 
– Jeg tilbragte to år i Forsvaret i Bardufoss, forteller Helga. – Først ett år som vernepliktig akademiker, deretter ett år som ansatt. Det var en kjempespennende jobb! Nå ser jeg frem til arbeidet i Ringerike DPS og deres fengselsteam. Jeg har interesse for rettspsykologi, og studerte også noe juss ved siden av psykologien. Det føles derfor veldig riktig å kunne kombinere juss og psykologi i arbeidet med innsatte i fengselet.
 
Etter tre uker i den nye jobben slår hun fast at hun er blitt tatt godt imot av Ringerike Distriktspsykiatriske senter (DPS).
 
– Jeg er veldig imponert over hvor godt jeg er blitt tatt imot, både på poliklinikken, av fengselsledelsen og av helseavdelingen i fengselet, sier hun. – Det er veldig mye forskjellig å sette seg inn i, og det har de sørget for å legge godt til rette for. Det er ikke noe jeg tar for gitt, jeg setter veldig stor pris på den flotte mottakelsen!
 
Stillingen ved Ringerike DPS er todelt. Helga skal jobbe 50 % på poliklinikken, og 50 % med oppfølging av innsatte ved sikkerhetsavdelingen i fengselet.
 
– Det passer meg bra. Jeg liker variasjon, sier hun. 
 
På poliklinikken er det ni ansatte i teamet, og tre av disse utgjør fengselsteamet. Helga ser frem til å gå i gang for fullt sammen med sine nye kollegaer.
 
– Det virker som et veldig kompetent og spennende team. Jeg tror dette kommer til å bli både lærerikt og utfordrende!
 
Ringerike fengsel

HØYT SIKKERHETSNIVÅ: Ringerike fengsel er et av Norges største fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har 160 plasser og kun mannlige innsatte. De fleste soner på fellesskapsplasser, men fengselet har også en avdeling der de innsatte soner på eneromsplasser.

– Bak en innsatt er et menneske
Det er Ringerike kommune er ansvarlig for driften av helseavdelingen i fengselet, mens Ringerike DPS leverer tjenester i samarbeid med kommunen og den lokale fengselsledelsen. Den nye stillingen ble opprettet av som et resultat av dette samarbeidet, der målet er å gi et bedre tilbud til en økende andel av innsatte med psykiske utfordringer.
 
Helga er klar på hva hun håper å kunne bidra med overfor de innsatte.
 
– Alle har rett til helsehjelp, sier hun. – Bak en innsatt er det et menneske. Jeg håper jeg vil kunne se det mennesket og hjelpe det mennesket. Målet er at de innsatte skal rehabiliteres og komme tilbake til samfunnet.
 
Spesielle utfordringer
Overlege Anders Korsmo ved Ringerike DPS er leder for fengselsteamet. Han er svært fornøyd med å ha fått Helga med på laget:
 
– Det har vært veldig bra å få Helga om bord. Hun har en bakgrunn som vi tenker passer veldig godt i fengselsteamet, og hun har hatt en fin start.
 
Korsmo forteller at behandlingen som pasienter i fengselet får er den samme som i spesialisthelsetjenesten for øvrig, mens rammene er spesielle. Det er også mange problemstillinger som går igjen.
 
– Mange innsatte har en vanskelig bakgrunn, ofte med mye rus og omsorgssvikt. De har gjerne et dårlig nettverk og lite eller ingen kontakt med familien. Mange har droppet ut av skolen, og har dårlige utsikter til å klare et liv utenfor fengselet, forklarer han.
 
Et problem er at de som behøver hjelp, ofte ikke vil ha det. Andre kan ha en agenda, selv om de ikke er syke. De kan være ute etter ulike goder under soningen, eller kanskje en fordelaktig uttalelse i forbindelse med en rettssak.
 
– Man må avdekke hva det egentlig er de vil, sier Korsmo.
 
Teamlederen understreker at sikkerhet et er viktig tema. Mange av de innsatte har alvorlige dommer, også for voldshandlinger og drap. Som behandler sitter man i utgangspunktet alene med den innsatte, men det er lav terskel for å være to i en samtale. Ved å være to står man ikke helt alene i de vanskelige sakene, selv om alle har ansvar for egne pasienter.
 
– De aller, aller fleste er overraskende hyggelige og greie å ha med å gjøre. De er bare unntaksvis farlige, og som regel er det under ruspåvirkning, sier teamlederen.
 
– Nødvendig bidrag
Christian Hølland Eikeland, konstituert avdelingssjef ved Ringerike DPS, er glad for at tilbudet rustes opp, og at behandlingsteamet utvides:
 
– Fengselspsykiatri er et felt i utvikling. Det har blitt mer fokus på å forske på innsattes psykiske og somatiske helse, noe som har ført til en økt satsing på området. Det kan være et krevende arbeidsfelt, og god kollegaveiledning er viktig. Helga går inn som en kjærkommen ressurs i dette behandlingstilbudet. Fengselet er en anstalt, med en litt annen form for psykiatritjeneste enn i samfunnet for øvrig. Helga fremstår som en person som har de kvalitetene som skal til for å stå i den type problematikk, sier han.
 
Vestre Viken har, og tar, ansvar for fengselspsykiatrien. Dette bidraget er nødvendig for å sikre nødvendig utredningskompetanse og behandling for de innsatte, understreker avdelingssjefen.
 
​– Vestre Viken tok oss på alvor
Fengselsleder Stine Berger ved Ringerike fengsel er glad for utviklingen, og for at Helga er på plass i den nye stillingen.
 
– Man har lenge visst at sykeligheten i fengsel er høyere enn i befolkningen for øvrig. I 2019 gikk vi fra å ha besøk av én psykiater to ganger i uka, til to psykiatere to ganger i uka. Det ble begynnelsen på et enda bedre samarbeid med Ringerike DPS. De kom på omvisning og lyttet til våre ønsker, og vi fikk gehør for de utfordringene vi hadde, sier hun. 
 
Berger forteller at mens andre høysikkerhetsfengsler tilbyr plasser der den innsatte skal være selvberget og styre hverdagen sin selv, har Ringerike fengsel fått en større andel av innsatte som ikke har de samme forutsetningene for å klare seg selv. Dette er personer som i stor grad sliter med sammensatte utfordringer, og som ofte har dårlig psykisk helse og rusproblemer.
 
​– Vestre Viken tok oss på alvor vedrørende situasjonen i fengselet, og nå har vi fått ytterligere økt dekning og kan nå mange flere innsatte. Der vi tidligere kunne benytte en psykolog fra Ringerike DPS ved behov, har vi nå fått en fast psykolog som skal være hos oss flere dager i uken, konstaterer fengselslederen.

​​​​