- Glad for at sykehuset vil satse på meg

Midtveis i 50-årene bestemte sykepleier Randi Kvamme Sandvik seg for å hoppe på et videreutdanningsløp. Målet er å bli nefrologisk sykepleier – den aller første på Kongsberg sykehus.

Publisert 19.08.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Midtveis i 50-årene bestemte sykepleier Randi Kvamme Sandvik seg for å hoppe på et videreutdanningsløp.

VIDEREUTDANNING: Sykepleier Randi Kvamme Sandvik er glad for at sykehuset valgte å satse på henne.

- Jeg er så glad for at sykehuset har valgt å satse på meg. Når jeg er ferdig med videreutdanningen min så har jeg fortsatt 10 år igjen av yrkeslivet. Å få ny kunnskap og en faglig utvikling gir meg mer inspirasjon til å jobbe videre, smiler Randi Kvamme Sandvik (56), som er bosatt på Kongsberg.

Hun begynte på Kongsberg sykehus som avdelingssykepleier i akuttmottaket i 1997. De siste ti årene har Randi jobbet som sykepleier på dialyseavdelingen og gjennom det arbeidet med pasienter som trenger nyreerstattende behandling.

Halvveis i videreutdanningen

For ett år siden startet sykepleieren på en videreutdanning i det som heter nefrologi, og etter et toårig deltidsstudium blir hun nefrologisk sykepleier.

En nefrologisk sykepleier skal gi sykepleie til pasienter med nyresykdom.

- Jeg har jo jobbet som sykepleier i mange år, og fant ut at dette var noe jeg hadde lyst og motivasjon til å gjøre. Nå har jeg gjort unna det første året av studiene, og nå til høsten starter jeg på det andre og siste året. Studiene er i regi av VID Vitenskaplig høyskole. Det er arbeidsgiver som dekker skolepenger, reise og det at jeg må ha fri fra jobben for å følge studier og ha praksis. I løpet av det første året har jeg vært mange uker i praksis. Blant annet tre uker på Ullevål sykehus og tre uker på Lillehammer sykehus. Det er veldig lærerikt å se hvordan andre jobber. Jeg tar med meg mye inspirasjon tilbake til jobben min på Kongsberg sykehus, samtidig som jeg også ser ting som vi løser minst like bra som andre, smiler Randi Kvamme Sandvik.

Lærer mer om nyretransplantasjon

Til høsten skal hun ut i praksis på Rikshospitalet der hun skal være på transplantasjonskirurgisk avdeling i tillegg til nyremedisinsk avdeling og nyrepoliklinikken.

- Da får jeg se hele gangen rundt dette med nyretransplantasjon. Det blir spennende. Du kan jo lese deg opp på mye av dette. Men å være ute i praksis og se det med egne øyne gjør at det blir lettere for meg å snakke om prosessen til en pasient som står på transplantasjonsliste og venter på sin tur, forteller Randi, som etter planen er ferdig med videreutdanningen sommeren 2022.

- Vil de satse på meg, da?

Før hun søkte på videreutdanningen måtte hun gå noen runder med seg selv.

- Jeg gjorde meg jo noen tanker. Jeg er jo godt voksen. Vil de satse på meg? Nå er jeg er 56 år og har i alle fall 10 år igjen av yrkeslivet når jeg er ferdig. Etter å ha tenkt litt er jeg veldig glad for at jeg valgte å startet på utdanningen, og veldig tilfreds med at sykehuset ville satse på meg. Med ny kunnskap i ryggsekken blir det mer givende i de årene jeg har igjen i arbeidslivet. Så får jeg masse lærdom som jeg kan dele både med pasienter og ikke minst kollegene mine på sykehuset. Jeg har falt til ro med at denne videreutdanning så absolutt ikke er bortkastet, hverken for meg eller sykehuset, smiler den erfarne sykepleieren.

Hun merker også at hun har en helt annen motivasjon for læring nå enn hun kanskje hadde hatt for noen tiår siden. Hun er på et helt annet sted i livet.

- Den første uken tilbake på skolebenken var verst. Da måtte jeg sette meg inn i alle de nye dataprogrammene. Etter å ha kommet meg over den terskelen gikk det mye lettere. Jeg merker jeg er blitt flinkere til å fordype meg i litteratur og slå opp når jeg trenger mer kunnskap. Jeg skjønner sammenhengene i faget på en helt annet måte. Når jeg er ferdig håper jeg å kunne få lov til å videreformidle noe av det jeg har lært til andre ansatte på sykehuset. På den måten får flere tilgang til nyttig kunnskap, forklarer Randi Kvamme Sandvik.