– En selvfølge at foreldre og premature barn skal få være mest mulig sammen

Nyfødt intensivseksjonen i Drammen feirer 10 årsjubileum. Det premature og syke nyfødte barnets lovfestede rett til å være sammen med foreldrene sine gjennom hele sykehusoppholdet har vært en viktig motivasjon for de ansatte.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 11.10.2022
Sist oppdatert 26.10.2022

Vi har samlet tre av de som har jobbet med prosjektet Nyfødt intensiv i Vestre Viken siden oppstarten for 10 år siden: Mariann H

Vi har samlet tre av de som har jobbet med prosjektet Nyfødt intensiv i Vestre Viken siden oppstarten for 10 år siden: Mariann Hval, Bente Silnes Tandberg, konstituert seksjonsleder for Nyfødt intensiv og fagutviklingssykepleier Lene Tandle Lyngstad.

Startet for 10 år siden

–  I 2012 åpnet Nyfødt intensivseksjonen i Drammen en ny avdeling med enerom. Eneromsdrift og en økende anerkjennelse av foreldrene som barnet viktigste omsorgspersoner er en del av et paradigmeskiftet i nyfødtomsorgen i Norge. Tidligere lå barna i kuvøser på store åpne saler og foreldrene fikk komme på besøk i noen timer om dagen. Det var sykepleierne som hadde oversikten og som kjente barnet best. I dag legges foreldrene inn på avdelingen etter fødsel og de deltar i stell og omsorg fra første dag. Vi setter barnets og familiens behov i sentrum gjennom familiesentrert omsorg forteller Mariann Hval, avdelingssjef for barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus, som Nyfødt intensivseksjonen er en del av.

Rettigheten er lovfestet

Barn på sykehus har en lovfestet rett til å ha foreldre hos seg under innleggelse. Nyfødt intensivseksjonen på Drammen sykehus var lenge den eneste seksjonen i landet som tilbyr enerom til foreldre med syke nyfødte eller premature barn med behov for sykehusopphold. 

– Vi forholdt oss til lovverket og FNs barnekonvensjon og tok utgangspunkt i at barnet faktisk har rett til å være sammen med foreldrene sine. Det var det som var motivasjonen for personalet ved oppstart av seksjonen. Vi må finne ut hvordan det kan være levelig både for familiene og de som skal jobbe sammen med familiene. Ledelsen var modige og turte å satse på dette prosjektet, til tross for stor skepsis i fagmiljøet, forteller Lene Tandle Lyngstad, som forteller at den første perioden på seksjonen var utrolig motiverende, spennende og krevende på en gang:

– En altoppslukende reise og ikke noe ni til fire-jobb. Endring også i kulturen som vi kanskje ikke helt så for oss i utgangspunktet, men kjempespennende å være med på. Vi jobbet godt tverrfaglig og alle hadde en innstilling om at «dette er noe vi skal få til sammen». Personalet var veldig endringsvillige og jobbet godt, forteller Lene Tandle Lyngstad.

– ​ Gunstig effekt

– Vi så at dette bidro til en betydningsfull endring i en svært utfordrende situasjon for barnet og foreldrene. Foreldrenes tilstedeværelse hos det nyfødte barnet hadde en veldig gunstig effekt, sier Bente Silnes Tandberg.

– I Sverige var de veldig tidlig ute med å sette barna og familiene først. Vi dro på studietur dit for å få inspirasjon og så at dette fikk de til. Etter det var det ingen vei tilbake – vi måtte i gang med det samme i Vestre Viken HF. Vi fikk veldig god støtte fra både styret og toppledelsen. Tiden var rett og slett moden - og arbeidet vi gjorde ble underbygget både av forskningen og lovverket, forteller Mariann Hval.

Dypere forståelse

I løpet av 10 års drift at de ansatte på nyfødt intensiv lært masse. 

– Vi har virkelig fått en dypere forståelse for hva det nyfødte barnet trenger og hva barna er kapable til. De trenger å være nær omsorgspersonene sine. og de gir signaler og tydelig uttrykk for hvordan de har det, selv om de er bittesmå, forteller Bente Silnes Tandberg.

Seksjonen i Drammen har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. De første årene var veldig mange innom sykehuset i Drammen for å se, lære og la seg inspirere.

De første årene hadde vi et enormt påtrykk og var veldig åpne for å vise hva vi hadde gjort. Vi brukte mye tid på omvisninger og presentasjoner til norske og internasjonale sykehus. Vi fikk besøk fra Danmark, Sverige, England, Canada, USA og India. Et sykehus i Liverpool i England var på besøk hos oss og fikk inspirasjon til å starte sin egen avdeling. Nå lager TV-selskapet BBC et program om denne avdelingen, og de kommer til Drammen for å se hvor hele ideen startet. Det er jo både morsomt og inspirerende, smiler Lene Tandle Lyngstad.

Digitalt hjemmesykehus

I 2021 startet vi med digital hjemmeoppfølging av premature barn pånyfødt intensiv. Pasientene skal jo ikke være på sykehuset hvis de ikke absolutt må. Når barnet er stabilt kan men før det kan spise selv, kan familien reise hjem med ernæringssonde, og få oppfølging videre hjemme. Et digitalt hjemmesykehus, om du vil, og dette ønsker vi å videreutvikle til andre grupper også utover de som er for tidlig født, forteller Mariann Hval.

Vil utvikle videre i fremtiden

– ​Selv om vi har lært mye, så er det fortsatt mye upløyd mark. Vi håper å kunne sette vårt stempel på det som skjer i fremtiden også. Vi ønsker å videreutvikle konseptet inn i nytt sykehus, både med mindre separasjon mellom foreldre og barn – og utvikle det digitale hjemmeoppfølgingstilbudet, sier Bente Silnes Tandberg.

Nyfødt intensiv-seksjonen feirer sine 10 første år med et jubileumsseminar fredag 14. oktober med internasjonale foredragsholdere. Hensikten er å løfte frem de faglige mulighetene og utfordringene, og se inn i fremtidens nyfødtomsorg.

Se hele programmet for jubileumsseminaret her: