- Øvelser gjør oss bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner

Øvelsen Djerv 2024 ble gjennomført både på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus 30. mai. – Øvelser er viktig for å være best mulig rustet når reelle situasjoner oppstår, sier beredskapsrådgiver Jørn-Ivar Hellesnes.

Publisert 31.05.2024
En person i hvit skjorte
​God samhandling mellom Heimevernet og Vestre Viken HF under Djerv 2024. Her fra Ringerike sykehus.

I tett samarbeid med Heimevernet HV-03 ble øvelse Djerv 2024 gjennomført både på Kongsberg og Ringerike.

På Kongsberg sykehus startet øvelsen klokken 08.00 – og der var hensikten å trene på håndtering av en situasjon med tilstrømning av flere skadde pasienter.

SE VIDEO FRA ØVELSEN PÅ KONGSBERG SYKEHUS:


På Ringerike sykehus startet øvelsen klokken 15.00 – og der var formålet å trene håndtering av en massetilstrømningssituasjon. I denne sammenhengen betyr det at det kommer så mange pasienter inn at akuttmottaket overbelastes og kapasiteten ikke strekker til og det vil være behov for å mobilisere ekstra ressurser.


SE VIDEO FRA ØVELSEN PÅ RINGERIKE SYKEHUS:


I tillegg til ansatte på sykehusene som deltok også legevakten på Ringerike legevakt og Buskerud og Telemark heimevernsdistrikt (HV-03), som stilte opp med markører og observatører.

Mye god læring

Beredskapsrådgiver Jørn-Ivar Hellesnes i Vestre Viken HF var fornøyd etter de to øvelsene og forteller at det er mye god lærling i slike øvelsen. Både på det som fungerer – og det som man oppdater ikke fungerer optimalt.

- Fokus i øvelsene var system, organisering, kommunikasjon og ledelse i en situasjon der de normale ressursene ikke strekker til. Vi har fått bekreftet at vi har utrolig mye flinke folk, og at det er mye som fungerer bra. Samtidig har vi avdekket en del områder der planer, prosedyrer og trening kan bli bedre, forteller Jørn-Ivar Hellesnes.

En gruppe mennesker på et sykehus
Fra akuttmottaket på Kongsberg sykehus.

Intern samhandling

I tillegg til den synlige delen av øvelsen så er det viktig å øve på samhandling internt mellom akuttmottaket og beredskapsledelsen, som sitter et annet sted på sykehuset.

- Det er også viktig å øve på samhandling mellom oss i Vestre Viken og viktige beredskapsaktører som i dette tilfellet Forsvaret. I alvorlige reelle hendelser så er det viktig at vi kan koordinere mellom beredskapsaktørene og ha god kommunikasjon på kort varsel. Derfor er det viktig å øve sammen. Vi er svært takknemlig for at Heimevernet stilte betydelige ressurser til rådighet for at vi denne gangen fikk trent noen av våre nøkkelfunksjoner. Nyttige og gode øvelser på begge sykehusene, konkluderer Jørn-Ivar Hellesnes.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner og papirer
Øvelsesledelsen på Kongsberg sykehus.
En kvinne som skriver på en tavle
I inngangspartiet på akuttmottaket på Kongsberg ble pasientene registrert på tavla for oversikten.
En mann i en sykehusseng
Pasientene i øvelsen ble triagert ut fra skadestatus ved ankomst. Her fra Ringerike sykehus.
En gruppe mennesker som står utenfor
"Skadde pasienter" ble fraktet til Ringerike sykehus i militære kjøretøy.