E-post

E-postadressen til Vestre Viken er: postmottak@vestreviken.no

Når du sender oss e-post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten og videresender den til rett person eller avdeling.

Merk:

  • Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, legger vi det inn i  saks- og pasientbehandlingssystemene våre, men vi kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten.

  • Gjelder din henvendelse endring av time ved et av våre behandlingssteder, må du ringe avdelingen direkte.
        Ring vårt sentralbord: 03525 eller direktenummeret du finner på avdelingenes nettsider.

  • Har du ris eller ros, ønsker du å gi forslag til forbedringer eller å sende en klage, gå inn på vår nettside og gi din tilbakemelding.

Sist oppdatert 10.01.2024