Foretaksledelsen

 

En person som smiler utenfor
Lisbeth Sommervoll
Administrerende direktør
Anders Debes - direktør helsefag
Anders Debes
Direktør
Medisin og helsefag
En kvinne som smiler til kameraet
Eli Årmot
Direktør
Kompetanse
En person som smiler for kameraet
Mette Lise Lindblad
Direktør
Økonomi
En mann med briller
Robert Nystuen
Konstituert direktør
Teknologi
Henning Aarset - direktør kommunikasjon
Henning Aarset
Direktør
Kommunikasjon
Trine Olsen - klinikkdirektør Bærum sykehus
Trine Olsen
Klinikkdirektør
Bærum sykehus
Inger Meland Buene - klinikkdirektør Drammen sykehus
Inger Meland Buene
Klinikkdirektør
Drammen sykehus
May Janne Botha Pedersen - klinikkdirektør Ringerike sykehus
May Janne Botha Pedersen
Klinikkdirektør
Ringerike sykehus
Lukas Månsson - klinikkdirektør Kongsberg sykehus
Lukas Månsson
Direktør
Kongsberg sykehus
Kirsten Hørthe - klinikkdirektør Psykisk helse og rus
Kirsten Hørthe
Klinikkdirektør
Psykisk helse og rus
Kristin Fagerhaug - klinikkdirektør Intern service
Kristin Fagerhaug
Klinikkdirektør
Intern service
Snorre Birk Gundersen - klinikkdirektør Prehospitale tjenester
Snorre Birk Gundersen
Klinikkdirektør
Prehospitale tjenester
Wesley Caple - klinikkdirektør medisinsk diagnostikk
Wesley Caple
Klinikkdirektør
Medisinsk diagnostikk
En person med blondt hår
Mai Bente Myrvold
Prosjektdirektør
Nytt sykehus i Drammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo foretaksledelsen

Ønsker du å kontakte ledelsen i Vestre Viken kan du kan sende e-post via postmottak@vestreviken.no.

Ønsker du å sende brev i posten er adressen:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Sist oppdatert 26.05.2023