Foretaksledelsen

 

En kvinne med blondt hår

Lisbeth Sommervoll

Administerende direktør

 

Kontaktinfo foretaksledelsen

Ønsker du å kontakte ledelsen i Vestre Viken kan du kan sende e-post via postmottak@vestreviken.no.

Ønsker du å sende brev i posten er adressen:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN

Sist oppdatert 08.03.2024