CT maskin med pasient

BRK-prosjektet

BRK er utviklings- og oppgraderingsprogrammet for sykehusbyggene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Planen er at det skal brukes ca. 1,6 milliarder kroner på de tre sykehusene over en tiårsperiode.

​De tre sykehusene har behov for vedlikehold og oppgradering for å kunne være rustet til å tilby trygg og god pasientbehandling i fremtiden, mye av bygningsmassen er gammelt og slitt. Arbeidet gjøres også for at sykehusene skal utnyttes fullt ut. 

Våren 2017 ble det utarbeidet et 10-års prosjektprogram for hvert av sykehusene. Der er behovene og investeringsplanene nøye gjennomgått. Prosjektprogrammene inneholder oversikt over prosjekter for vedlikehold, kapasitetssikring og modernisering. Programmene beskriver behovene og hvordan de skal dekkes, kostnadene for de ulike utviklings- og oppgraderingsprosjektene og når de skal gjennomføres.     Sist oppdatert 09.01.2023