Ansatte

Vestre Viken har om lag 10 000 ansatte. Vi kan ikke ha navn og kontaktinformasjon til alle på nett.

Hvis du ønsker kontakt med en bestemt person kan du ringe sentralbordet på telefon 03525 og be om å bli satt over til vedkommende. Du kan også sende en e-post til postmottak@vestreviken.no, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.

NB! Ikke send personsensitiv info via e-post da vi ikke har lov til å behandle slik info på e-post, og vi vil derfor ikke kunne svare.

Mer info:

Her kan du se liste over avdelinger og seksjoner i Vestre Viken

Her kan du se Vestre Vikens organisasjonskart som PDF

Her kan du se mer info om ledelsen i Vestre Viken

Sist oppdatert 04.03.2024