- Alle pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt

I tillegg til fokus på koronasyke, er det viktig at stadig flere får komme til sykehuset for nødvendige polikliniske avtaler, operasjoner eller behandlinger.

Vestre Viken HF
Publisert 07.05.2020
Sist oppdatert 03.07.2024
Se videoen under for mer informasjon.
 

Inne på poliklinikken på Kongsberg sykehus er det klargjort for å ta imot pasienter igjen.

Stolene på ventegangen er satt med ekstra god avstand, og personalet er opptatt av at pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt.

- Det er viktig at du føler deg trygg når du kommer til poliklinikken, forteller Stian Kristoffersen, avdelingsoverlege på medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus.