Nyhetsarkiv for Vestre Viken HF

  • Informasjonsmateriell for digital sårtjeneste

    Digitale helsetilbud med bruk av video, bidrar til en trygg og god oppfølging av pasientene, der både spesialisthelsetjeneste, fastleger og kommunehelsetjenesten samarbeider om såroppfølgingen. På denne siden finner du som fastlege og annen henviser alt av informasjonsmateriell knyttet til digital sårtjeneste.

  • HelseNorge skjema

  • Trust and knowledge - a tuberculosis training program

    The training program "Trust and knowledge" is desgined to provide information to people who are at risk of getting infected with tuberculosis, or who are already sick. The aim is to provide increased knowlede, to reduce fear related to tuberculosis and create and maintain trust to the Norwegian healthcare system.

Sist oppdatert 11.01.2023