illustrasjon av laboratorium

Laboratoriediagnostikk

I Vestre Viken er det Avdeling for laboratoriemedisin (med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi og blodbank) og Avdeling for klinisk patologi som er ansvarlige for diagnostikk innen laboratoriefagene. Avdelingene leverer tjenester til sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus), samt til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.


 ​Laboratoriehåndbok​

​​​Her finner du kontaktinformasjon

Hurtiglinker for primærhelsetjenesten

Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, for alle rekvirenter (interne og eksterne).

 

Antall positive funn i fecesprøver Vestre Viken pr. uke, siste uker:

Sjøkart

Bildet viser antall funn i fecesprøver i Vestre Viken.

 

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Drammen pr. uke, siste uker:

Luftveisrapport Drammen sykehus
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Drammen.

 

Antall positive funn i luftveisprøver ved mikrobiologisk seksjon Bærum pr. uke, siste uker:

Sjøkart
Bildet viser antall positive prøver pr. agens (virus eller bakterie) i luftveisprøver analysert med PCR ved Mikrobiologisk seksjon Bærum.

 

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre oppgaver i samsvar med gitte krav. Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. Testnummer 195. Laboratoriene har også fleksibel akkreditering.

Mer informasjon om avdelingens akkreditering finner du på 

Laboratoriefag Vestre Viken

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning. Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, på kurs og per telefon.

Det lokale arbeidet i Vestre Vikens område ivaretas av laboratorierådgivere som er bioingeniører med spesialkompetanse.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmeside: http://www.noklus.no

Ansvarlig spesialist er avdelingsoverlege Bess Margrethe Frøyshov

Laboratorierådgivere

Kristine Müller Fagerholt
Mobil: 412 67 494

Cathrine Berget Bottolfs
Mobil: 928 083 73

Hildegunn Aas
Mobil: 472 85 921

Anne-Sissel Saure
Mobil: 970 20 759


 
Labnytt

    Sist oppdatert 03.05.2024