Veiledning om oppstart av selvhjelpsgruppe

I siste del av kursgang 13 får deltagere lytte til erfaringsformidlers selvhjelpgruppeerfaring.

Erfaringsformidleren bruker den ferdig utarbeidede presentasjonen «Informasjon om selvhjelp».

Brosjyrer

Til dette innlegget er det lurt å legge fram brosjyrer om selvhjelp, som deltakere kan ta med seg hjem. Det gir deltakerne anledning til å lese seg opp før neste og siste kursgang, som er oppstart av selvhjelpsgruppe.

Vi anbefaler følgende brosjyrer (bestilles på: Våre brosjyrer - Selvhjelp Norge)

  • Hvordan sette i gang en selvhjelpsgruppe?
  • Selvhjelpsgruppe etter mestringskurs
  • Selvhjelpsgruppe noe for deg?

Erfaringsformidler har en veiledende funksjon i denne samlingen. Hensikten er å gjøre gruppen i stand til å organisere en egen selvhjelpsgruppe, for de deltakerne som ønsker det. Erfaringsformidler kan fortsette å veilede deltakerne ved behov etter at gruppa har startet opp. Dette avklares nærmere med mellom erfaringsformidler og deltagere.

Erfaringsformidleren kan benytte informasjon fra Selvhjelp Norge, om råd for selvhjelpsgrupper.

Sist oppdatert 03.07.2024