Implementering av gruppetilbudet

Psykoedukasjon handler om å øke pasientenes helsekompetanse for å kunne leve et så godt liv som mulig med bipolar lidelse. På denne siden finner du informasjon om psykoedukasjon ved bipolar lidelse.

Om behandlingsmetoden

Psykoedukative gruppetilbud er funnet å ha god effekt når det kommer til å forebygge nye affektive episoder (Bond & Anderson, 2015) , og er et anbefalt behandlingstiltak i Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar (Helsedirektoratet, 2012). Kunnskap om behandlingstilbudet og erfaringer med dette i Vestre Viken HF er beskrevet i denne artikkelen i Psykologtiddskriftet fra 2015:  

Stemningsdagbok, forebyggelsesplan og kriseplan er tre virksomme verktøy for personer med bipolar lidelse. Hensikten med disse er å kunne forebygge ustabilitet og tilbakefall i stabile faser, og redusere affektive episoders alvorlighet og skadevirkninger (Skjelstad, 2021).   

Målet med stemningsdagboken er å oppnå bedre forståelse av hva som kan være risikofaktorer og beskyttende faktorer for tilbakefall. Stemningsdagboken gir en grafisk fremstilling av sykdomsforløpet hver måned. Hensikten er å få bedre innsikt over hva som kan trigge og beskytte mot nye episoder: man forsker på seg selv og sammenhenger over lang tid for å oppdage mønstre. 

Forebygging og kriseplanlegging ved bipolar lidelse reduserer belastningen på helsetjenestene, og har vist seg å redusere ufrivillige innleggelser med 25% (Molyneaux et al. (2019, p. 5). Som en del av kriseplanen inkluderes tiltak for å forebygge selvmord om dette er en aktuell problemstilling. Tiltakene er i tråd med anbefalinger i Nasjonal retningslinje for selvmordsforebygging (Helsedirektoratet, 2024). Det er viktig at forebyggelsesplanen og kriseplanen utarbeides i samarbeid mellom pasient, pårørende og behandler, og eventuelt andre viktige personer. På denne måten har de to planene potensiale til å bedre pasienter og pårørendes funksjon, helse og livskvalitet.

 

Referanseliste:

Bond, K., & Anderson, I. M. (2015). Psychoeducation for relapse prevention in bipolar disorder: a systematic review of efficacy in randomized controlled trials. Bipolar Disord, 17(4), 349-362. https://doi.org/10.1111/bdi.12287

Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2024). Selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  

Molyneaux, E., Turner, A., Candy, B., Landau, S., Johnson, S., & Lloyd-Evans, B. (2019). Crisis-planning interventions for people with psychotic illness or bipolar disorder: systematic review and meta-analyses. BJPsych Open, 5(4), e53. https://doi.org/10.1192/bjo.2019.28

Skjelstad, D.V. (2021). Bipolare lidelser. Forståelse og forebygging av tilbakefall (1. utg.). Universitetsforlaget.

Skjelstad, D.V., Norheim, I., Reisersen, G.K., Mjøsund, N.H. (2015). Psykoedukasjon i gruppe for personer med bipolar lidelse. Presentasjon av en kursmodell, deltagernes tilfredshet, og implementeringserfaringer. Psykologtidsskriftet. Psykoedukasjon i gruppe for personer med bipolar lidelse | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

 

Her legges tekst om stemningsdagboken inn: sjekk hvordan den instroduseres i kurset, ev boken til Dag [VÅ2]

 

Her legges tekst om stemningsdagboken inn: sjekk hvordan den instroduseres i kurset, ev boken til Dag [VÅ3]

 

Referanse til Skjelstad? [VÅ4]

 

Oppdater [VÅ5]

Sist oppdatert 03.07.2024