Evalueringsskjema

Det anbefales å innhente evalueringer fra deltagere etter endt kursløp, og mal for evaluering.

Sist oppdatert 03.07.2024