Total vannkoloskopi ved tarmkreftscreening

Tarmkreft utvikler seg som regel fra saktevoksende polypper. Det finnes to typer polypper som kan være forstadier til tarmkreft: adenomer og sagtaggete polypper. Denne typen polypper blir oftere oversett eller ikke fjernet fullstendig ved koloskopi sammenliknet med adenomer fordi de er flate, og overflaten likner på en vanlig slimhinne. Formålet med studien er å finne ut av hvordan man best kan finne og fjerne sagtaggede polypper.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Total underwater colonoscopy (TUC) for improved colorectal cancer screening: A randomized controlled trail

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

Alle som får innkalling til koloskopi etter at det er funnet skjult blod i avføringen i det nasjonale Tarmscreeningprogrammet på følgende sykehus kan delta i studien: Bærum sykehus, Oslo Universitetsykehus (Ullevål), Sykehuset Østfold (Kalsnes) og Akershus Universitetsykehus.

Samtidig med innkalling til koloskopi i Tarmscreeningprogrammet vil man få tilsendt skriftlig informasjon om studien så snart studiesykehuset har startet med å inkludere deltakere. Det er ikke mulig å melde seg på selv. Noen dager før koloskopi vil man bli ringt opp for å få mer muntlig informasjon.

Hva innebærer studien?

Hvis du samtykker til å delta i studien blir d u trukket ut til enten å få utført koloskopi på "den vanlige måten" hvor det blir brukt vann under innføringen av koloskopet og CO2-gass under uttrekningen, eller at det brukes vann både under innføringen av koloskopet og uttrekningen. Du kan ikke velge metode selv.

Du blir undersøkt med koloskopi og bedt om å gi tilbakemeldinger etter undersøkelsen på samme måte som alle andre i Tarmscreeningprogrammet. Studiedeltakelse vil ikke føre til mer belastning for deg bortsett fra at du blir oppringt en gang etter undersøkelsen for å gi tilbakemelding på undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Målet med koloskopi er å oppdage polypper som er mulige forstadier til tarmkreft. Polyppene fjernes under selve koloskopien og det er viktig at polyppene fjernes fullstendig for at de ikke skal fortsette å utvikle seg. Vannkoloskopi kan øke påvisning av sagtaggete polypper fordi tarmen blir renere. Vann virker som et forstørrelsesglass, og sagtaggede polypper "flyter" i tarmen og blir ikke flate som de blir når tamen spilles ut ved innblåsing av CO2-gass.

Det er ikke sannsynlig at vannkoloskopi fører til mer bivirkninger enn "vanlig" koloskopi. Vi vil overvåke deltakerne nøye gjennom koloskopien. Det er mulig at man lekker litt vann etter koloskopien, men vannet suges opp fortløpende gjennom koloskopet for å redusere dette. CO2-gass blir tatt opp av kroppen gjennom tarmveggen i løpet av få minutter, og slippes ut gjennom lungene.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: 
Anna Lisa Schult
E-post: anschu@vestreviken.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold

Sahlgrenska Universitetssykehus, Gøteborg, Sverige