Røykfri etter hjertesykdom gjennom samhandling og gratis legemidler

Studien undersøker om et tilbud om samtale med sykepleier og direkte henvisning til røykesluttoppfølging i frisklivssentralen, bidrar til at flere pasienter lykkes med å slutte å røyke. Studien vil også gi ny kunnskap om hvorfor noen pasienter lykkes med å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det.

Om studien

Røyking er en folkehelseutfordring og den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død som kunne vært unngått. Dette gjelder både for pasienter med og uten hjerte-kar sykdom. En tredjedel av pasientene som legges inn på sykehus med hjertesykdom røyker daglig.

Forskning viser at samtaler og rådgiving fra helsepersonell sammen med nikotinerstatning mangedobler sannsynligheten for røykeslutt.

De overordnede målene i studien er å:

  1. Undersøke om en strukturert samtale med sykepleier på sykehuset, vil bidra til at flere slutter å røyke. Vi undersøker også om direkte henvisning til frisklivssentralen fører til at flere deltar på røykesluttkurs/individuell veiledning i deres regi og om tilgang til gratis nikotinerstatning øker sjansen for forbli røykfri.

  2. Gjennomføre en helseøkonomisk analyse av intervensjonen.

  3. Skaffe ny kunnskap om hva som er til hjelp og til hinder for å lykkes med røykeslutt.

Prosjektet evaluerer en ny modell for samarbeid mellom sykehus og kommunale frisklivssentraler og resultatene kan ha overføringsverdi til andre levevaner og andre pasientpopulasjoner. Studien vil også gi ny kunnskap om mulige årsaker til at noen pasienter ønsker å delta i røykesluttprogrammer, mens andre ikke ønsker dette.

Studien starter opp høsten 2021 og er forventet avsluttet høsten 2023.

Økonomi

Studien er finansiert av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam og NORCOR gruppen.

Her kan lese mer om forskningsgruppen NORCOR

MER INFO

Les mer om studien på den internasjonale forskningsbasen Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Røykfri etter hjertesykdom gjennom samhandling og gratis legemidler

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

I denne studien inviteres alle pasienter som legges inn på medisinsk eller kirurgisk avdeling på Drammen, Kongsberg eller Ringerike sykehus med akutt hjerte/kar-sykdom (hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller behov for utblokking i perifere kar) som oppgir at de røyker daglig.

Vi inviterer også pasienter som legges inn på sykehus med nye hjerte-hendelser (arytmi, hjertesvikt, angina) som har koronarsykdom eller perifer karsykdom fra tidligere og fortsatt røyker, til å delta.

Dersom du ikke vanligvis bor eller jobber i området som tilhører Vestre Viken helseforetak, vil du ikke kunne delta i studien.

Du kan se oversikt over kommunene og opptaksområdene i Vestre Viken her

Hva innebærer studien?

Studiedeltagerne blir tilfeldig fordelt (randomisert) i to grupper; lavterskel-intervensjon og intensiv intervensjon. Alle blir bedt om å svare på et spørreskjema når de blir med i studien. Deltagere randomisert til intensiv intervensjon får en strukturert samtale med sykepleier på inntil 30 minutter før utskrivelse. Sykepleier henviser til videre oppfølging hos frisklivssentral i kommunen.

Studiedeltagere i begge grupper får informasjon om et nytt, kostnadsfritt røykesluttilbud som gis ved frisklivssentralen i hjemkommunen.

Tidsbruk

Hvis man ønsker å benytte tilbudet på frisklivssentral, innebærer dette kurs i røykeslutt (6 samlinger på inntil 90 minutter) eller individuelle samtaler med veileder (4 til 7 møter på rundt 45 minutter).

Alle deltagerne i studien blir fulgt opp via telefon etter 4 uker, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder, og de som forteller at de har sluttet å røyke etter 6 måneder blir invitert til sykehuset for å ta en pusteprøve som måler karbondioksid i ekspirasjonsluft.

Fordeler og ulemper

Ved deltagelse i tilbudet på frisklivssentralen vil man få verdikuponger på nikotinerstatning. På grunn av de negative helseeffektene av røyking, vil det å lykkes med røykeslutt ha stor betydning for den enkelte pasients helse.

Vi vet ikke om alvorlige bivirkninger eller ulemper ved deltagelse i denne studien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder John Munkhaugen
Mobil: 975 24 194
E-post: John.Munkhaugen@vestreviken.no

Studielege Elise Sverre
Mobil: 990 20 329
E-post: Elise.Christine.Bjorkholen.Sverre@vestreviken.no

Studiesykepleier Sigrid Masters
Mobil: 926 66 378
E-post: sigridm.brisa@vestreviken.no

Samarbeidspartnere

Studien gjennomføres ved tre sykehus i Vestre Viken:

  • Drammen sykehus
  • Kongsberg sykehus
  • Ringerike sykehus