Mal for kliniske behandlingsstudier

Alle helseforetak skal gi pasienter informasjon om tilgjengelige kliniske behandlingsstudier. Studiene skal beskrives ut fra en fast mal.

Elektronisk mal for pasientrettede, kliniske behandlingsstudier ​(PDF)

​Malen fylles ut elektronisk, og ferdig utfylt mal sendes til info@vestreviken.no.​


Informasjonen om en studie blir koblet mot relevante behandlinger som er publisert på https://vestreviken.no/behandlinger. Studien blir også tilgjengelig på nettsidene til andre helseforetak.

Kliniske studier som skal legges ut på nettsidene er definert som:

  • Kliniske studier: Alle kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som er åpne for inklusjon.
  • Planlagte kliniske studier: Planlagte kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, der det foreligger REK-godkjenning, og der startdato er fastsatt.

Det er alltid kun ett helseforetak som publiserer studien, det vil si det helseforetaket som står som hovedansvarlig. Derfor er det meget viktig å huske på å registrere inn alle deltakende helseforetak. ​​

Sist oppdatert 04.07.2023