Lang vs. forlenget kort nagle ved proksimale femurfrakturer

Vi ønsker i denne studien å sammenligne to typer nagler med forskjellig lengde som begge kan brukes ved brudd i øvre ende av lårbenet (ikke lårhalsen).

Om studien

Vi ønsker i denne studien å sammenligne to typer nagler med forskjellig lengde som begge kan brukes ved brudd i øvre ende av lårbenet (ikke lårhalsen). 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2020 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Pasienter som blir innlagt på ortopedisk avdeling ved Drammen/Kongsberg sykehus med brudd i øvre del av lårbenet som skal behandles med nagle vil få tilbud om inklusjon. Det er ingen mulighet for selv å melde seg til studien, og det mottas ikke studiedeltakere fra andre sykehus. 

Det er ingen mulighet for selv å melde seg til studien, og det mottas ikke studiedeltakere fra andre sykehus.

Hva innebærer studien?

For å behandle brudd i øvre delen av lårbenet (ikke i lårhalsen) bruker vi metallnagler som settes inn i beinet. Dette er standard behandling ved Drammen og Kongsberg sykehus og har vært brukt i mange år.

Vi ønsker i denne studien å sammenligne to typer nagler med forskjellig lengde som begge kan brukes ved denne typen brudd. Det er forventet at begge nagler gir samme gode funksjonelle resultat, og det er ikke funnet noen forskjeller mellom naglene i biomekaniske studier. 

Vanligvis er det kirurgen som avgjør hvilken type blir brukt. I denne studien ønsker vi å systematisere dette med en kontrollert fordeling slik at vi kan sammenligne resultatene i ettertid og avgjøre hvilken av naglene som bør brukes som standardbehandling.

Prosjektet innebærer at du blir operert som normalt med en av to naglelengder. Etter operasjonen vil du få normal oppfølging med to kontroller hos fysioterapeut samt at det vil bli tatt to røntgenbilder.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Informasjonen vil bli lagret i din pasientjournal og samtykkeskjemaer og andre dokumenter vil bli lagret i en godkjent safe. Vi ønsker i hovedsak å hente ut informasjon fra journalen om din operasjon og om dine kontroller hos oss i ettertid. Men om det skulle oppstå noen komplikasjoner etter operasjonen ønsker vi også å bruke denne informasjonen i studien. 

Vær oppmerksom

Det ansees ikke som noen økt risiko eller ulempe ved å delta i studien. Begge typer nagler er godt testet og godkjente for bruk i Norge, og du ville uansett blitt behandlet med én av de to naglene. Vårt ønske er å følge opp at behandlingen vi gir er god ved å systematisere behandlingen.

Dersom pasienten oppsøker fastlegen med problemer som kan være relatert til operasjonen og den innsatte naglen, bør fastlege kontakte avdelingen som har operert pasienten for å avtale videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Heidi Buvarp Dyrop, Ortopedisk avdeling, Kongsberg sykehus.