Filgotinib ved behandling av Ulcerøs kolitt

Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib ved Ulcerøs kolitt. Studiemedisinen filgotinib er en såkalt JAK hemmer som hemmer ulike signalstoffer i immunsystemet og på denne måten hemmer betennelsen i tarmen.

Om studien

Studien skal evaluere effekt og sikkerhet av filgotinib ved Ulcerøs kolitt. Studiemedisinen filgotinib er en såkalt JAK hemmer som hemmer ulike signalstoffer i immunsystemet og på denne måten hemmer betennelsen i tarmen.

Vitenskapelig tittel

Filgotinib ved Ulcerøs kolitt

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2017

Hvem kan delta?

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hensikten med denne studien er å se om filgotinib er effektivt og trygt i behandling av personer med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Hvis du deltar i denne undersøkelsen, vil det bli tatt blod-, urin-, avførings- og vevsprøver av deg. Du vil gjennomgå fysiske undersøkelser, svare på spørsmål i studiespørreskjemaene samt fylle ut en dagbok. Du vil bli behandlet med studielegemidlet filgotinib eller tilsvarende placebo. Du vil delta i studien i 58 uker (ikke inkludert screeningbesøk eller etterbehandlingsbesøk, 30 dager etter siste dose).

Vær oppmerksom

Mens du deltar i denne studien vil helsen din overvåkes nøye og din ulcerøse kolitt kan bli bedre. Men det er mulig at du ikke har noen fordeler av å delta i denne studien. Ved å delta i denne studien, bidrar du til forståelse av sykdommen og hvordan den kan behandles. Studien vil omfatte prosedyrer som røntgenundersøkelser av bryst, EKG, koloskopi med biopsier, blod-, avførings- og urinprøver. Prosedyrer og prøvetaking kan være ubehagelig for deg. Det er også mulig at du får bivirkninger av filgotinib. I tidligere studier var de vanligste bivirkningene hodepine, tretthet, kvalme, ubehag i øvre del av magen, unormal smak i munnen, trøtthet og infeksjoner som vanlig forkjølelse.

Kontaktinformasjon

Pasienter eller leger som er interessert i informasjon om studien kan ta kontakt med prosjektleder Svein Oskar Frigstad ved Bærum sykehus i Vestre Viken på telefon 67 80 95 87.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
  • Akershus universitetssykehus