Effekten av UV1 vaksine alene eller i kombinasjon for førstelinjebehandling av lungekreft (LUNGVAC)

Formålet er å undersøke effekten og sikkerheten av kreftvaksinen UV1 som førstelinjebehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Om studien

I denne studien vil vi undersøke effekten av UV1 vaksine kombinert med immunterapi for en type lungekreft. Denne gruppen vil bli sammenlignet med en gruppe som får standardbehandling med immunterapi alene.

Vitenskapelig tittel

En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 vaksine i kombinasjon med standardbehandling med immunterapi vs. standardbehandling med immunterapi alene, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.08.2022 fram til 01.07.2027

Hvem kan delta?

Personer med ikke-småcellet lungekreft.

Hva innebærer studien?

Du blir tilfeldig trukket ut til en av to forskjellige behandlingsgrupper ved hjelp av en datamaskin (randomisering). Det betyr at du eller studielegen ikke kan velge hvilken behandlingsgruppe du blir plassert i. Du har en lik (1:1) sjanse for å være i behandlingsgruppe A eller B.

  • Behandlingsgruppe A: UV1 vaksine + standardbehandling med immunterapi
  • Behandlingsgruppe B: standardbehandling med immunterapi

Total behandlingstid i studien er inntil 24 måneder (13 uker med studiemedisin, og opp til 2 år med standardbehdandling med immunterapi), men dette avhenger av din sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen.

Hvordan melde interesse for studien/hvem kan delta

For å kunne delta i studien må du blant annet, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset.  

Det blir gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene avgjør om studien passer for ditt sykdomstilfelle.
Undersøkelsene omfatter:
Fysisk undersøkelse, samt gjennomgang av medisinsk historikk
Høyde, blodtrykk, puls, temperatur og vekt
Blodprøver
Graviditetstest (av kvinner i fertil alder)
Urinprøve
Avføringsprøve
Bildeundersøkelser (CT / MR)
Biopsi (vevsprøve), alternativt kan prøve fra tidligere inngrep benyttes

Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, kan du starte med behandling.Vær oppmerksom

Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du som pasient får av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien gir ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker, noe som kan komme til nytte hos framtidige pasienter med samme diagnose.

Kontaktinformasjon

Odd Terje Brustugun
Avdelingsoverlege Drammen sykehus, Vestre Viken
Tlf: 32862464