Velkommen til oss!

Takk for at du har valgt Vestre Viken som din arbeidsplass. Vi setter stor pris på å ha deg med på laget!

Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske løsninger og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det.​

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor. 

Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste – fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er. 

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir et av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste – hver dag.

Tegning som illustrerer yrkesgrupper i helsevesenet.

Vi har laget et introduksjonsprogram for alle nye medarbeidere i Vestre Viken. Målet er at du skal bli kjent med foretakets visjon, vårt samfunnsoppdrag, hvilke verdier vi jobber etter, plikter og rettigheter som medarbeider og de viktigste systemene og verktøyene vi bruker i det daglige. På den måten ønsker vi å sikre deg en trygg oppstart i Vestre Viken. Er du ekstravakt eller vikar skal du også gjennomføre introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet inneholder blant annet e-læringskurs.
Noen kurs er obligatoriske for alle nye medarbeidere, uavhengig av stilling og yrkesgruppe. Disse kursene gir en nødvendig innføring i viktige temaer som alle nyansatte i Vestre Viken skal kjenne til. Andre kurs er spesifikke for yrkesgruppe. Videre er enkelte kurs tilpasset klinikken/avdelingen/seksjonen du skal arbeide ved. Den totale oversikten over e-læringskurs du skal gjennomføre fremkommer i tildelte kompetanseplaner i Kompetanseportalen.

Din leder sørger for å tildele deg aktuelle kompetanseplaner i Kompetanseportalen når du starter opp i ny jobb. Alle kurs ligger også søkbare i kurskatalogen i Læringsportalen vår.
Du får tilgang til Kompetanseportalen og Læringsportalen inntil 30 dager før du begynner i Vestre Viken om du skulle ønske å forberede deg allerede nå, før din første arbeidsdag.  

Kompetanseportalen hjemmefra:

 • ​Du kan benytte denne linken https://hso.dossier.no/profile/ og logge deg inn med BankID. Da kommer du rett inn til "min side" i Kompetanseportalen og har tilgang til de planene du har fått tildelt. I planene ligger det linker til e-læringskurs, klikk og gjennomfør.

 • Du kan også laste ned appen "Dossier Helse" på telefon/nettbrett. Logg deg inn med Bank ID.

  App store
  Google Play

 • Dersom du ikke har BankID, se egen beskrivelse for dette.

Læringsportalen hjemmefra:

For å logge deg inn i Læringsportalen for første gang må du ha et brukernavn. Brukernavnet ditt finner du i ansettelsesavtalen (kommer i Postens signeringsportal).

Logg deg inn på følgende måte:
 1. ​​Gå inn på https://kurs.helse-sorost.no​ (alt. SIKT)
 2. Klikk på "Innlogging"
 3. Klikk på "Glemt passord" (Du skal ikke registrere ny bruker)
 4. Velg foretak, Vestre Viken HF
 5. Logg inn brukernavnet ditt i Vestre Viken og velg å motta passordinformasjonen via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)
 6. Trykk på send. Følg instruksjonene.

glemt passord

For deg som ikke har BankID

Dersom du ikke har BankID, har du to alternativer:
 • ​Gjennomføre kompetanseplanene på sykehuset
 • Gjennomføre aktuelle e-læringskurs i Læringsportalen. Ta kontakt med din leder, så vil vi opplyse deg om hvilke kurs du kan søke opp i Læringsportalen.
​Det er viktig at du følger instruksjonen over for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Du skal altså IKKE registrere ny bruker. Gjør du det, må du gjennomføre kursene på nytt fordi resultatene ikke blir tilgjengelig i våre systemer.

Lokal introduksjonsdag

Noen av sykehusene våre arrangerer lokale introduksjonsdager for nye medarbeidere. Her lærer du mer om stedet du skal ha ditt daglige virke. Sjekk med din leder om det er en slik dag på det stedet du skal arbeide.

MinGAT er en selvbetjeningsløsning for den enkelte ansatte som er knyttet opp til ressursstyringssystemet GAT. I MinGAT kan du følge med på egen arbeidstid, overtid og fravær. Du kan også sende forespørsel til leder om ferie, avspasering, bytter og overtid.

Personalportalen er portalen der alle opplysninger som omhandler ditt arbeidsforhold er registrert. Her finner du informasjon om deg selv, det vil si personaldata som er registrert i lønssystemet. Her finner du også din lønnsslipp.

Under ligger linker til hvordan du kan logge deg på dette hjemmefra.

Sist oppdatert 31.05.2023