Ambulanselærling øver

Ambulanselærling

I Vestre Viken har vi 40 lærlingplasser, 20 på første året og 20 på andre året. Her finner du informasjon om opptakskravene og hva vi forventer av deg som ønsker å bli lærling.

For å bli ambulanselærling finnes det noen kvalifikasjoner du må oppnå.

 • Bestått eksamen VG1 Helse og oppvekstfag, og VG2 ambulansefag. Både programfag, fellesfag og prosjekt til fordypning må være godkjent og dokumentert før kontraktinngåelse
 • Førerkort klasse B ved oppstart
 • Helseattest av nyere dato for å kunne ta førerkort klasse D
 • Mestre bruk av PC og de vanligste programvarene 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk
 • Tilfredsstillende fysikk i henhold til krav 

Jobben som ambulansearbeider kan kreve mye av deg som person, det er derfor viktig at du er personlig egnet, og innehar disse personlige egenskapene: 

 • God kommunikasjon-, samarbeid- og samhandlingsevner
 • Personlig egnethet og passende holdninger 
 • Gode evner til å omsette teori til praksis
 • Kunne takle stress og påkjenninger 
 • Strukturert og systematisk 
 • Gode evner til å ta selvstendige avgjørelser
 • Kunne lese, forstå, samt anvende aktuell teori og kunnskap i praksis
 • Ta eget initiativ til å holde seg faglig oppdatert
 • Normalt god fysikk og psykisk helse, samt egnethet for yrket

For å bli ambulanselærling må du gjennom forskjellig opptak. Du vil testes i fysisk form. Deretter vil det være intervjuer, og et opptak der man hovedsakelig blir lagt vekt på personlig egnethet med fokus på punkter som samarbeidsevner, hvordan man tåler stress, medmenneskelighet og lignende.

Før du søker deg inn som lærling kan det være lurt å forberede seg litt. På det første opptaket skal du gjennom fysiske tester. Det kan derfor være lurt å sørge for at man er i normalt god fysisk form og er innenfor de fysiske kravene som stilles. 

Når du søker på stillingen som ambulanselærling er du nødt til å legge ved egenerklæringsskjema for fysisk helse, det finner du her. I tillegg til å klare de fysiske kravene under opptaket er man pliktet til å vedlikeholde den fysiske formen mens man er lærling.

 

Fristen for å søke seg inn som ambulanselærling varierer, og førstkommende frist er 12. januar 2024. Hvert år annonserer vi på finn.no, hjemmesiden vår og våre sosiale medie-kanaler en stund før søknadsfristen. Følg derfor med på disse plattformene for å se etter ledige stillinger. 

Her finner du stillingsutlysningen som gjelder for fristen som er 12. januar 2024

Som ambulanselærling jobber du som lærling i to år før du kan bli godkjent ambulansearbeider. 

Første året som lærling går man sammen med to erfarne kollegaer på ambulansen. Det er utarbeidet et eget årshjul og kompetansekrav som er relatert til kravene i utdanningsplanen. Det første året vil du også ha en fast veileder gjennom året.

Det andre året vil de fleste av lærlingene gå selvstendig sammen med en erfaren kollega. Også andre året er det eget årshjul og kompetanse som skal følges, men her har man ikke fast veileder. Lærlingene blir uansett fulgt opp jevnlig av stasjonsleder og lokal fagutvikler, sammen emd kompetanseseksjonen og utdanningsavdeling.

For å kunne gå selvstendig andre året stilles det høye krav. Lærlingen må inneha førerkort for utrykningskjøretøy, være ajour med alle lærerplaner og ha bestått en bedriftsintern utsjekk.

Lærlingene våre viser frem hverdagen som ambulanselærling både på instagram og på tiktok. Her har du muligheten til å stille spørsmål direkte til lærlingene.

Her finner du oss på Instagram, og her finner du oss på TikTok

Sist oppdatert 04.12.2023