Kommuner som samarbeider med Vestre Viken om pasientforløp

Mange pasienter får oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor. Vestre Viken og kommunene samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være trygge og forutsigbare, og at kvaliteten på behandling og oppfølging skal være god. Beskrivelser av dette kalles pasientforløp.

De 22 kommunene Vestre Viken samarbeider med, har i ulik grad vært med på å utarbeide de forskjellige pasientforløpene.

Følg lenken til din kommune for å lese om tilbudet der du bor:

Asker

Bærum

Drammen

Flesberg

Flå

Gol

Hemsedal​

Hol​

Hole

Holmestrand

Jevnaker

Kongsberg

Krødsherad

Lier

Modum

Nesbyen​

Nore og Uvdal

Ringerike

Rollag

Sigdal

Øvre Eiker

Ål

Sist oppdatert 18.01.2024