Infeksjons-kontrollprogram for kommunale sykehjem

Et infeksjonskontrollprogram er et kvalitetssikringssystem som omfatter alle planlagte tiltak for å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i institusjonen.

På denne nettsiden finner du infeksjonskontrollprogrammet for kommuner som har avtale om bistand innen smittevern med Vestre Viken.

Overordnede dokumenter

Hygienehåndbok (prosedyrer)

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 07.04.2022