Avtaler med private

Helse Sør-Øst tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområdet, psykologer og psykiatere.

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst:

Avtaler og fagområder

Oversikt over avtalespesialister

Sist oppdatert 26.04.2021