Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

Forskere kan søke om å bruke biologiske prover som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter.

Forskere kan søke om å bruke biologiske prover som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Samtidig har alle rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale blir brukt til forskning. Ved å fylle ut et eget reservasjonsskjema blir personen registrert i Reservasjonsregisteret hos Folkehelseinstituttet. Så lenge personen er oppført i Reservasjonsregisteret, kan det biologiske materialet ikke brukes i forskning. Reservasjonen kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Forskere er pålagt å fjerne alle som er registrert i Reservasjonsregisteret fra utvalget de skal forske på. Dette gjøres ved at forskerens datafil kjøres gjennom en kontrollrutine hos Folkehelseinstituttet. Forskeren får en kvittering på at utvalget er kontrollert mot Reservasjonsregisteret.

Personer som er oppført i Reservasjonsregisteret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.

Du finner mer informasjon om Reservasjonsregisteret på Folkehelseinstituttets nettside

Sist oppdatert 08.11.2021