Medikamenter og behandling

Vestre Viken tilbyr flere behandlingsalternativer enn medisiner

Publisert 22.12.2016

For mange psykiske lidelser finnes det flere mulige behandlingsalternativer. Noen lidelser kan gå helt over, andre ganger dreier behandlingen seg om håndtere det som er vanskelig på en bedre måte slik at livet også skal kunne bli bedre. I Vestre Viken ønsker vi å ha en praksis hvor bruker og behandler sammen gjennomgår de mulighetene som finnes, før et eller flere alternativer velges, forsøkes og evalueres.

Noen ganger kan svaret være å forsøke et medikament, skjønt som regel alltid sammen med samtaler. Noen ganger kan svaret være samtaleterapi eller øvelser, uten støtte fra noe medikament. Noen ganger kan svaret være å trappe ned medikamenter som ikke har fungert, og heller møte utfordringene sine på andre måter.

Brukeren er alltid hovedpersonen, og har en selvskreven og lovfestet rett til å bestemme over egne helsevalg. Samtidig har behandler et ansvar for at behandlingen som skal gis ikke går på akkord med faglige retningslinjer, juridiske forpliktelser eller forvaltningen av fellesskapets midler.

Dersom du har ønsker eller forventninger som er viktige for deg, er det lurt å ta dem opp med behandler.