Viktig nytt innen allergidiagnostikk og autoantistoffrepertoar i Vestre Viken

Drammen sykehus, medisinsk biokjemi tilbyr allergiutredning med allergene komponenter for riktigere diagnostikk. Prøvesvarene vurderes og kommenteres av erfarne leger.

Avdeling for laboratoriemedisin.
Publisert 25.01.2018

Allergidiagnostikk

Inntil nå har vi ved allergiutredning kun hatt anledning til å teste om en pasient er sensibilisert og produserer IgE-antistoffer mot hele allergenkilden. Nå tilbyr vi utredning av sensibilisering mot allergene komponenter, der dette er relevant.

Når vi utreder allergi mot for eksempel peanøtt, tester vi først blodet for IgE mot alle allergenene i peanøtt på én gang. Det positive utslaget kan skyldes utslag mot en eller flere av de allergene komponentene vi finner i peanøtten. For peanøtten kalles komponentene blant annet Ara h1, Ara h2, Ara h3 og Ara h8.

Ara h8-komponenten likner strukturelt på bjørkepollenallergenet. Det betyr at blodprøven til en bjørkepollenallergiker svært ofte slår ut på peanøtter, og pasienten får også klinisk reaksjon ved inntak av peanøtter, men som regel kun med milde symptomer som f.eks. oralt allergisyndrom.

Har en pasient derimot IgE mot Ara h1, h2, og/eller h3 kan det oppstå anafylaksi og pasienten skal motta en helt annen rådgivning og utstyres med epipenn.

Komponentdiagnostikk er spesielt aktuelt innen en del matvarer og ved vepse- og bistikk.

Ved allergiutredning utført ved Drammen sykehus etterrekvirerer laboratorielege komponenter der slike eksisterer, er aktuelle og kan bidra til å tilføre opplysninger som hjelper rekvirenten å vurdere følgende:
 

 • Skille mellom kryssreaksjoner og primære sensibiliseringer («egentlige» allergier)

 • Anta sannsynlighet for å vokse av seg allergien

 • Vurdere sannsynligheten for å kunne tolerere tilberedt (opphetet) mat

 • Vurdere sannsynlighet for anafylaksi kontra milde symptomer

 • Videre henvisning til vaksinering eller ernæringsrådgivning.

 • Vurdere om provokasjoner må finne sted på sykehus eller om det kan foretas i hjemmet.

Husk at gode kliniske opplysninger er helt avgjørende for å vurdere hvilke allergene komponenter som er aktuelle, slik at både utredingen og vår vurdering og rådgiving blir best mulig.

Vakthavende laboratorielege kan nås alle hverdager kl. 08:30-15:00 på telefon: 907 03 539.

Autoantistoffrepertoar

Drammen sykehus, blodbanken tilbyr følgende autoantistoffrepertoar. Prøvesvarene vurderes og kommenteres av erfaren lege.
 

 • ANA (anti-nukleære antistoff): Ved rekvirering av ANA utføres ANA-screening og anti-DNA (ses hyppigst ved SLE). Ved positiv ANA screening gjøres automatisk ENA undersøkelse for å påvise eventuelle undergrupper av ANA med assosiasjon til forskjellige autoimmune/revmatiske sykdommer.

 • Anti-CCP er mer spesifikt assosiert til revmatoid artritt enn RF (som ikke utføres lenger i Vestre Viken).

 • ANCA: To undergrupper av ANCA analyseres, anti-PR3 (spesielt assosiert til Wegeners granulomatose) og anti-MPO (ses oftest ved andre typer vaskulitter). Dette er ofte pasienter med akutte, alvorlige sykdomsbilder.

 • Anti-GBM kan ses ved autoimmun glomerulonefritt, spesielt Goodpastures syndrom, som kan gi alvorlig lunge/nyresykdom.

 • Anti-M2 kan ses ved primær biliær cirrhose.

 • Anti-Actin kan ses ved autoimmun hepatitt.

 • Anti-Intrinsic faktor kan ses ved pernisiøs anemi.

 • TRAS kan ses ved autoimmun thyreoideasykdom, spesielt Graves sykdom.

 • Anti-Transglutaminase kan ses ved cøliaki.

 • Anti-TPO kan ses hos de fleste pasienter med autoimmun tyreoideasykdom, spesielt Hashimotos tyreoiditt.

 • Økt risiko for hypotyreose. Ca 10% av antatt friske kan ha forhøyet verdi.

Kontaktinformasjon:

Etterbestilling allergianalyser og autoantistoffer:
Drammen, telefon: 32 80 37 38.

Faglige spørsmål:

Vakttelefon for lege ved medisinsk biokjemi: 907 03 539.
Lege ved blodbanken, telefon: 32 80 37 65.
 

Med vennlig hilsen

Avdeling for laboratoriemedisin, Medisinsk biokjemi

Pål Branæs
Lege i spesialisering

Bess Margrethe Frøyshov
Avdelingsoverlege

Avdeling for laboratoriemedisin, Blodbanken

Jonn Larsen
Seksjonsoverlege