Veksthormoner analyseres nå i Vestre Viken

Veksthormon, IGF-1 (insulinlignende vekstfaktor 1) og IGFBP-3 (IGF bindeprotein 3) som tidligere har blitt analysert ved Aker Hormonlaboratorium vil fra og med 1. februar 2021 bli analysert ved avdeling for laboratoriemedisin, seksjon for medisinsk biokjemi i Drammen.

Publisert 01.02.2021
Sist oppdatert 13.01.2023

Disse analysene brukes ved diagnostikk av mangel, resistens eller overskudd av veksthormon. Veksthormon produseres i hypofyseforlappen og utskilles periodisk med ca. 10 sekresjonstopper i løpet av et døgn. Veksthormon fremmer vekst direkte og via IGF-1 som blant annet varierer med alder. IGFBP-3 er bindeprotein for IGF-1 og konsentrasjonen er avhengig av både veksthormon og IGF-1. IGFBP-3 er imidlertid mindre påvirket av døgnvariasjon og alder.

Detaljerte beskrivelser av hver analyse inkludert preanalytiske forhold, indikasjoner, dynamiske tester og tolkning finnes i laboratoriets analyseregister.

Analysene vil ved normal drift utføres en gang pr uke.

Med vennlig hilsen

Bess Margrethe Frøyshov
Avdelingsoverlege, medisinsk biokjemi

Kjersti Oppen
Overlege, medisinsk biokjemi