Testing for usynlig blod i avføring

Publisert 30.08.2022

Laboratoriet ved Ringerike sykehus har fra 15. februar 2022 utført kvantitativ immunokjemisk test for påvisning av okkult blod i feces, iFOBT. Fastleger og sykehusleger i hele Vestre Vikens opptaksområde kan bestille analysen slik de pleier å bestille blodprøver og andre fecesprøver i dag, og levere prøven til samarbeidende laboratorium som vanlig. 

Pasienten opparbeider selv prøven i et prøverør som rekvirenter kan bestille fra oss. Det er ikke behov for kostrestriksjoner før prøvetaking og det er som regel kun behov for en prøve. Prøvesvar foreligger innen 5 virkedager. 

Den kvantitative immunokjemiske testen påviser okkult blod i feces ved å påvise humant globin fra hemoglobin i erytrocyttene. Cut-off for analysen er satt til 10 µg Hb/g feces etter anbefaling fra NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (1), og svaret utgis kvantitativt fra <10 µg Hb/g -  >1700 µg Hb/g.
Testen erstatter den kvalitative kjemiske testen HemoFec, og har langt bedre sensitivitet og spesifisitet enn denne.

Indikasjon

Indikasjonen for test for okkult blod i feces er primært ved mistanke om kolorektal kreft (CRC) (2). Påvisning av okkult blod i feces er den beste biologiske markøren vi har i dag for å påvise CRC, da ca 60% av de som har CRC vil få påvist okkult blod i feces. For pasienter med symptomer er det vist at mengde påvist blødning i feces korrelerer med alvorlighetsgrad av sykdom (3,4). Ca 10% av pasienter som får påvist okkult blod i feces får påvist CRC, eller forstadier til kreft. 
Resultatet fra iFOBT skal følge med henvisning til kreftpakkeforløp ved mistanke om CRC (5).

Ved synlig blødning fra tarm er det ikke nødvendig å utføre test for å påvise usynlig blod i feces.

Referanser

  1. ​www.nice.org.uk/guidance/dg30
  2. https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/tykk-og-endetarmskreft
  3. The use of faecal haemoglobin in deciding which patients presenting to primary care require further investigation (and how quickly) – the FIT approach Judith A. Strachan, Craig Mowat eJIFCC2021Vol32No1pp052-060
  4. Evaluation of the Sentinel-FOB gold faecal immunochemical test for the presence of haemoglobin using the automated Roche Cobas 8000 system☆ Lutz Schwettmann , Astrid Lied, Ragnar Eriksen https://doi.org/10.1016/j.plabm.2022.e00263
  5. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/tykk-og-endetarmskreft/inngang-til-pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft#henvisning-til-pakkeforlop

Mvh
Liv Cathrine Smerud
Overbioingeniør

Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege​

​Laboratoriet Ringerike: 32116075
MBK- leger (0830-1530 hverdag): 90703539