Rubella antistofftesting av gravide - Ny rutine

Folkehelseinstituttet har nylig gjennomgått anbefalingene for antistofftesting av gravide med tanke på beskyttelse mot rubella. Konklusjonen er at det ikke lenger er nødvendig å teste alle gravide med tanke på rubella-antistoff.

Pål A. Jenum, Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 26.10.2016

Les rapporten fra Folkehelseinstituttet

IKKE behov for antistofftesting:

  • Tidligere påvist antistofftiter ≥ 10 IU/ml
  • Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått to doser rubellaholdig vaksine
  • Kvinner som har dokumentasjon på at de har fått en dose rubellaholdig vaksine anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap uten forutgående testing

Behov for antistofftesting:

  • Kvinner som ikke er vaksinert
  • Kvinner med usikker vaksinasjonsstatus

Lege/jordmor som rekvirerer blodprøver i svangerskapet har ansvaret for å vurdere behovet for testing. For dem som testes avhenger vaksinasjonsanbefaling av prøvesvaret:

​Antistoff titer​Konklusjon​Vaksine etter svangerskap
​≥ 10 IU/ml​Gjennomgått infeksjon eller tilstrekkelig vaksinert​Nei
​5 – < 10 IU/ml​Har vært i kontakt med rubellavirus, mest sannsynlig i form av minst en dose vaksine​Én dose MMR
​< 5 IU/ml​Kan være vaksinert, men det kan også være en uspesifikk reaksjon.​To doser MMR med minst 3 måneders intervall


Antistofftesting i svangerskapet vil uansett ikke ha betydning for den aktuelle graviditeten. Anbefaling om vaksinasjon etter svangerskapet gjelder beskyttelse mot rubella for senere svangerskap. Det er ikke behov for ny testing etter gjennomført vaksinering.

Vi ber om at begrunnelse for rubellaantistofftesting av gravid kvinne påføres rekvisisjonen.