Resistenssvar på urinprøver

Mikrobiologisk seksjon har i flere år ikke sendt ut svar på resistensbestemmelse til urinprøver ved manglende relevante kliniske opplysninger. Det er kommet en del tilbakemeldinger på vår praksis, og vi ønsker å informere om bakgrunnen for denne rutinen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 25.08.2022

Vekst i en urinprøve skal ikke nødvendigvis føre til antibiotikabehandling. Hovedregelen er at funn av bakterier i urin uten at pasienten har symptomer ikke skal behandles. Hos eldre kvinner kan så mange som opp mot 30% ha asymptomatisk bakteriuri. Dersom man ikke er nøye med indikasjon for testing vil dette innebære at mange får antibiotikabehandling unødvendig og kliniker ledes til feil diagnose. Ved gjennomgang har vi sett at en del av urinprøver som vi mottar er tatt på feil/manglende indikasjon.

Vi har et ansvar både for den enkelte pasienten og samfunnet. Over- og feilbehandling har betydning både for den enkelte pasienten og for samfunnet:

​​For pasientene:
Enhver antibiotikabehandling kan ha bivirkninger inkludert seleksjon av resistente bakterier. 
Overflødig antibiotikabehandling kan medføre at pasienten blir kolonisert med mer resistente eller virulente bakterier enn de opprinnelige. Dersom pasienten på et senere tidspunkt får en behandlingskrevende infeksjon er det et økt risiko for at den sykdomsfremkallende bakterien er resistent mot de vanlige antibiotika. 

For samfunnet:
Antibiotikabehandling fører til seleksjon av mer resistente mikrober også i miljøet.

Derfor er det viktig å unngå unødvendig antibiotikabehandling. Vår praksis er basert på anbefalinger fra nasjonalt strategimøte i bakteriologi i 2017 (tema: selektiv resistensrapportering). Dersom dere angir relevante kliniske opplysninger sender vi ut resistensbestemmelsen. Det er rekvirentens ansvar å informere sine ansatte om hvordan rekvisisjonen fylles ut korrekt inkludert relevante kliniske opplysninger.

Det er bare å ringe hvis det er behov for mer informasjon (telefon 6780 9725).

Annette Onken
Spesialist i med. mikrobiologi og barnesykdommer, Seksjonsoverlege, 
Med. mikrobiologi Bærum, Avdeling for laboratoriemedisin, 
Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken

Urindyrkning er vanligvis ikke anbefalt ved første gangs legekonsultasjon for ukomplisert UVI.  Ved graviditet eller før kirurgiske inngrep i urinveiene kan det være indikasjon for urindyrkning også i fravær av symptomer. Ved komplisert UVI eller terapisvikt kan det være indikasjon for prøvetaking i følgende situasjoner: 

Dysuri (smerter, svie)
Pollakisuri (hyppig vannlatning)
Urge, urge-inkontinens (plutselig vannlatningstrang)
Hematuri (blod i urinen)
Feber med uklar årsak.
Flankesmerter, bankeømhet i nyrelosjene  
Infeksjonstegn uten klart fokus, spesielt hos eldre.
Sepsismistanke.