Opprettelse av ny farmakologisk genanalyse: statintransportøren (SLCO1B1)

Fra og med 9. september 2019 vil genanalysen SLCO1B1 tilbys ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 09.09.2019
Sist oppdatert 17.01.2023

Genet SLCO1B1 koder for transportproteinet OATP1B1. Dette proteinet transporterer statiner fra blod til lever, der legemidlet utøver sin terapeutiske effekt.

Bakgrunn:

Noen pasienter er bærere av en variant (*5) som gir redusert aktivitet i dette transportproteinet. De vil kunne få unormalt høy serumkonsentrasjon av statiner og dermed økt risiko for doseavhengige bivirkninger som f.eks myopati.

Indikasjon:

Aktuelt ved utredning av bivirkninger (spesielt muskelbivirkninger) ved bruk av simvastatin (Zocor®) og atorvastatin (Lipitor®), som er statinene som påvirkes mest av SLCO1B1-variasjon.

Aktuelt ved utredning av signifikant CK/leverenzymstigning i forbindelse med simvastatin - eller atorvastatinbehandling.

Retningslinjer for utredning av statinassosierte muskelsymptomer se: European Heart Journal (2015) 36, 1012–1022. doi:10.1093/eurheartj/ehv043

Prøvemateriale og svartid:

  • EDTA-fullblod minimum 0,5 mL
  • Ingen restriksjoner i forhold til prøvetakingstidspunkt
  • Svar vil vanligvis foreligge i løpet av 2 uker

Svarvarianter:

  • SLCO1B1 *1/*1 innebærer «normal» risiko for myopati
  • SLCO1B1 *1/*5 innebærer intermediær risiko for myopati
  • SLCO1B1 *5/*5 innebærer høyere risiko for myopati
       

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for spørsmål eller utdypende informasjon.

Med vennlig hilsen
Avdeling for laboratoriemedisin ved:

Elena Kvan
Overlege farmakologi

Ulla Enger
Overbioingeniør

Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege