Oppdatert mikrobiologisk repertoar

Følgende prøver er ikke lengre rekvirerbar for polikliniske pasienter.

Publisert 13.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

I forbindelse med Corona-utbruddet (Covid-19) har vi store kapasitetsproblemer, og vil med dagens aktivitet kun ha mulighet for 10 dagers drift inntil full stans. Vi er derfor tvunget til å gjøre følgende tiltak for å sikre videre drift på vår mest kritiske diagnostikk:

Følgende prøver er ikke lengre rekvirerbar for polikliniske pasienter:

  • Laktasegentest (inaktivert allerede 09.03.20)
  • Dermatofytter (neglsopp)
  • Hoste-pakken (M. pneumoniae, B. pertussis og C. pneumoiae)
  • Influensa A/B
  • Herpes/Varicella
  • Tarmpatogene /norovirus/rotavirus/adenovirus i feces
  • Adenovirus i luftveiene/øye
  • Enterovirus

Vi ber om at behov for evt dyrkning av luftveisprøver vurderes nøye.

Mikroskopi mhp feces-parasitter utsettes på ubestemt tid.

Ved spesielle behov i institusjoner ber vi om at laboratoriet kontaktes.

For innlagte pasienter vil vi kunne oppleve forlenget svartid på fecesdiagnostikk, HBV/HCV-kvantitering og blemmemateriale mhp HSV/Varicella.

Testing for coronavirus skal ikke utføres på symptomfriske. Risiko for falske negative og dermed økt smittespredning er stor. De praktiske konsekvenser ved positive prøvesvar er små, gitt at man uansett berøres av karantene-reglene.

De fleste med symptomer og som inkluderes av karantene-reglene skal heller ikke testes for coronavirus. Testen forbeholdes innlagte pasienter, helsepersonell med pasientnært arbeid og samtidig luftveissymptomer i tillegg til utvalgte polikliniske pasienter som utvikler alvorlige symptomer eller har risikoprofil.

 

Mvh.
Roar Bævre-Jensen
Avdelingsoverlege, medisinsk mikrobiologi
Vestre Viken HF