Omlegging og utvidelse av analyserepertoaret for rusmiddelanalyser i urin

Det blir omlegging og utvidelse av analyserepertoaret for rusmiddelanalyser i urin ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken. Oversikten over endringer finner du her.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 15.08.2018
Sist oppdatert 17.01.2023

Omlegging og utvidelse av analyserepertoaret for rusmiddelanalyser i urin

Endringer:

 • I våre nye utvidete metoder vil alle substanser analyseres direkte med spesifikk metodikk*.
  Alle screeninganalyser** utgår.

 • Det nye analyserepertoaret inkluderer 14 NYE analytter (se vedlagte liste).
  Stoffgruppen «Barbiturater» utgår.

 • «Etanol» utgår og blir erstattet av etanolmetabolittene EtG (Etylglukuronid) og EtS (Etylsulfat) som begge har lengre påvisningstid i urin i forhold til etanol.

Rekvirering:

 • Rekvirent velger selv hvilke stoffgrupper eller enkeltanalytter som ønskes analysert.

 • Rekvirering av «Ruspanel» inkluderer alle analytter bortsett fra analyttene som inngår i gruppen «Øvrige».
  Nye rekvisisjoner vil bli sendt ut fortløpende til rekvirenter som bruker papirrekvisisjon når ny utgave av rekvisisjonen foreligger.

 • Inntil videre kan gammel utgave av rekvisisjonen benyttes.  De NYE analyttene vil inngå i svarutgivelsen i de aktuelle stoffgruppene som angitt i vedlagte liste. Svar for nye analytter utenom disse gruppene (dvs. ketamin, pregabalin og katinon) vil også bli utgitt med mindre rekvirent presiserer at dette ikke er ønsket.

Oppstart og svartid:

 • Vi starter opp med det utvidete repertoaret 15. august 2018.

 • Metodene vil bli satt opp daglig (mandag–fredag) og svarene vil normalt foreligge påfølgende virkedag for prøver som er mottatt i laboratoriet før kl. 11.00.

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Avdeling for laboratoriemedisin / Faggruppe for klinisk farmakologi på:
Telefon: 32 80 40 18
Eller telefon: 32 80 40 13.

Med vennlig hilsen

Elena Kvan
Seksjonsoverlege

Vivi-Ann Tennfjord
Overbioingeniør

Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege

*Spesifikk metodikk = substansspesifikk bekreftende analyse med påvisning av enkeltanalytter med væskekromatografisk metodikk på LC-MS/MS (dvs direkte påvisning av f.eks oksazepam (Sobril).

**Screening = en ikke-spesifikk immunologisk metode som omfatter substansgrupper (f.eks benzodiazepiner) men der man ikke kan identifisere enkeltanalytter (som f.eks oksazepam (Sobril)). Metodene kan ha kryssreaksjoner med andre legemidler/stoffer som ikke inngår i gruppen og som kan gi falske positive resultater.

Stoffgruppe

Substanser

Eksempler på handelsnavn eller bruksnavn
Sentral-stimulerendeAmfetaminAmfetamin, Elvanse®, Aduvanz®
Metamfetamin 
MDA (Metylendioksyamfetamin) 
MDMA (Metylendioksymetamfetamin)Ecstasy
Kokain* Kokain
Metylfenidat* (NY)Ritalin®, Concerta®

Benzodiazepiner

 

Alprazolam*Xanor®
Diazepam *Valium®, ®Vival®, Stesolid®
Flunitrazepam*Flunipam®, Rohypnol®
(ikke lenger markedsført i Norge)
Klonazepam*Rivotril®
Lorazepam (NY)Temesta® (ikke markedsført i Norge)
Midazolam* (NY)Buccolam®, Midazolam®
Nitrazepam*Apodorm®, Mogadon®
OxazepamSobril®
OpioiderDihydrokodein (NY)Paracodin® (ikke markedsført i Norge)
EtylmorfinCosylan®
Fentanyl (NY)Leptanal®, Durogesic®, Abstral®
Heroin* Heroin
Hydrokodon (NY)Hydrokodon NAF Apotek
Hydromorfon (NY)Palladon®
Ketobemidon (NY)Ketorax®, Ketogan®
Kodein**Paralgin/Pinex forte®
Morfin**Dolcontin®, Morfin®
OksykodonOxycodon®, Oxynorm®, Oxycontin®
Tapentadol (NY)Palexia®
TramadolTramadol®, Nobligan®
BuprenorfinBuprenorfin**Subutex®, Suboxone®
MetadonMetadon**Metadon®
EtanolmetabolittEtG (Etylglukuronid) (NY)Alkoholmetabolitt
 EtS (Etylsulfat) (NY)Alkoholmetabolitt
CannabisTHC-COOHCannabis, Sativex®
ØvrigeGHB (Gammahydroksybutyrat)GHB, Xyrem®
Ketamin (NY)Ketalar®
Pregabalin (NY)Lyrica®
Katinon (NY)Khat
Zolpidem*Stilnoct®, Zolpidem®
Zopiklon*Imovane®, Zopiclone®
(*metabolitten analyseres)
(**moderssubstans og metabolitt/er analyseres)