Nye nasjonale rutiner for svangerskapsanalyser

Det er innført nye rutiner for RhD-typing av gravide fra 1. september 2016. RhD negative gravide som bærer et RhD positivt foster skal fra 1. sept. tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 21.12.2016

For kvinner som skal ha profylakse vil det i informasjonen til fastlege/jordmor eksplisitt fremgå at kvinnen vil bli innkalt til den aktuelle fødepoliklinikk for å få profylakse og at henvisning til dette fra fastlege/jordmor ikke er nødvendig. Profylakse skal fortsatt også gis innen 72 timer etter fødsel.

Svangerskapsanalyser for kvinner i Vestre Viken utføres rutinemessig ved Blodbanken i Drammen og Blodbanken på Bærum.

Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre i forhold til svangerskapsanalyser?

  • Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til blodbanken i Drammen eller blodbanken på Bærum som før.

  • Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ. For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36.

Ny rutine for RhD negative gravide kvinner:  I sv.uke 24 sendes inn 2 EDTA-rør (à 6 ml), hvorav det ene glasset er til antistoffscreening, det andre til prenatal RHD typing av foster-DNA. 

OBS! Vær oppmerksom på at prøverør til prenatal RHD typing må romme minst 6 ml. Dersom dere rutinemessig bare lagerfører ordinære 4 ml EDTA-rør, må det tas 2 rør til denne analysen og 1 rør til antistoffscreening for å få nok prøvemateriale. Prøverørene til prenatal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette. Det er viktig at prøven til foster RhD-typing sendes så snart som mulig, den må ikke være eldre enn 3 dager ved mottak.

Se den midletidige prosedyren her.