Nye kriterier for testing av Coronavirus (SARS-COV-2/covid-19)

Det er prekær mangel på både prøvetakingsutstyr og laboratoriereagenser, og vi er fra og med torsdag 19. mars nødt til å innføre strengere indikasjon for testing for covid-19.

Publisert 19.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

Alle laboratoriene i Norge har tilsvarende kapasitetsproblemer, og Folkehelseinstituttet er innforstått med at man må gjøre lokale prioriteringer basert på sin reelle kapasitet.

Hvis ikke følgende grep tas vil vi i løpet av få dager gå tom for både prøvetakingsutstyr og reagenser.

Testing skal nå kun utføres ved følgende problemstillinger:

  • Pasient med mulig covid-19 og behov for innleggelse på sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Et begrenset antall ansatte i Vestre Viken HF, prioritert av bedriftshelsetjenesten
  • Et begrenset antall ansatte i kommunehelsetjenesten prioritert av kommuneoverlegene
    • Ved særlige bemanningsutfordringer knyttet til enkelte institusjoner i primærhelsetjenesten ber vi om at kommuneoverlege kontakter laboratoriet angående dette.

Vi vil presisere at ved luftveissymptomer og nærkontakt med bekreftet covid-19 bør man ansees som smittet og smitteoppsporing kan utføres med bakgrunn i klinisk diagnose.

Ved høy pretest sannsynlighet bør uansett et negativt resultat tolkes med forsiktighet.

Ved akutt luftveisinfeksjon hos helsepersonell skal vedkommende ikke gå på jobb og bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Innsendte prøver som ikke tilfredsstiller disse kriteriene vil bli avvist.

Vi jobber intenst med å øke kapasiteten vår for å kunne møte de økende behov, men må inntil videre gjøre disse grepene for å sikre diagnostikk for de prioriterte gruppene.

Roar Bævre-Jensen
Avdelingsoverlege, medisinsk mikrobiologi
Vestre Viken HF