Ny Chlamydia trachomatis variant har kommet til Norge

Det har nylig har blitt påvist en ny Chlamydia trachomatis variant i Finland.  På vår test kom denne varianten tidligere ut som enten negativ eller inkonklusiv. Fra midten av juni har vi gjort endringer i vårt testoppsett slik at vår test nå detekterer denne varianten.

Annette Onken, seksjonsoverlege ved Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehus.
Publisert 29.07.2019
Sist oppdatert 17.01.2023

​Folkehelseinstituttet (FHI) informerer nå om at den nye varianten har kommet til Norge.

  • FHI anbefaler at laboratoriene går gjennom alle prøver analysert siden 1. januar 2019 og identifiserer prøver som kan ha vært falske negative eller inkonklusive etter gitte kriterier.

  • FHI sier at pasienter med prøveresultat som faller i denne kategorien må få informasjon om muligheten for falsk negativt resultat og tilbys retesting.

Vi skal gå gjennom våre resultater på alle prøver analysert siden 1. januar 2019. Prøveresultatene som ligger i et område som mistenkeliggjør at det kan dreie seg om den nye varianten vil bli plukket ut. På de aktuelle prøvene vil vi sende ut nytt svar hvor vi informerer om dette og samtidig ber om ny prøve.