Ny analyse for korona-antistoff

Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus og Drammen sykehus, har byttet til ny analyse for korona- antistoff i serum.

Publisert 13.12.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Den gamle analysen påviste antistoff mot viruskapsidet, dvs at et positivt utslag betydde gjennomgått sykdom.

Den nye analysen påviser antistoff mot spike (piggene på viruset). Disse antistoffene dannes både ved sykdom og vaksinasjon, dvs at et positivt utslag på den nye testen betyr at pasienten har dannet antistoffer etter vaksinasjon og/ eller pga sykdom.

På positive prøver følger et tall for mengdeangivelse av antistoff påvist. Vi ber dere være oppmerksomme på at ​dette tallet ikke kan sammenlignes med verdier fra andre laboratorier da de kan bruke helt andre skalaer i sine metoder. Det er heller ikke etablert noen sammenheng mellom mengde antistoff og beskyttelse mot smitte/
sykdom.