MRSA-screening ved akuttinnleggelse Bærum/Ringerike

Tilleggsmetode for MRSA-påvisning ved akuttinnleggelse av pasienter som oppfyller kravet for MRSA-screening.

Publisert 26.06.2017

​Fra og med 26.06.17 innføres genmolekylær tilleggsmetode for MRSA-påvisning ved akuttinnleggelse av pasienter som oppfyller kravet for MRSA-screening på Bærum sykehus.

Ringerike har allerede innført denne metoden, som kjøres på instrumentet GeneXpert.

Hensikten med analysen er å avklare innen kort tid, 1-2 timer, om pasienten ikke trenger isoleres på tross av aktuelle risikofaktorer. 
Indikasjoner og prøvetaking for MRSA-screening med denne hurtigtesten fremgår av
«ID-75587 VV-SMI MRSA Screening med hurtigtest». Denne må følges meget nøye! Hurtigtesten er meget kostbar. Kun prøver som oppfyller klinisk begrunnelse og korrekt prøvetaking vil bli analysert. Indikasjon må derfor opplyses på rekvisisjonen.
 
Prøvene skal tas med tykk Transwab-pensel (nese, hals, perineum, eventuelt sår og kateterurin). I tillegg til hurtigtest vil laboratoriet også utføre vanlig dyrkning på de samme penslene.
 
Analysen som skal rekvireres i DIPS heter «MRSA akuttinnlagt».
Prøvene tas, merkes med etiketter og bringes umiddelbart til laboratoriet hvor man må informere personalet muntlig. Analysen er tilgjengelig som øyeblikkelig hjelp hele døgnet.

I starten kan det forekomme at analysen vil ta litt tid da vi fortsatt er under opplæring. Prøvene vil bli analysert så raskt kvalifisert personell er på jobb.

Medisinsk mikrobiologi, Avdeling for laboratoriemedisin