Midlertidig innskrenket mikrobiologisk repertoar

For å håndtere koronavirusprøver med akseptabel svartid innskrenker vi øvrig repertoar midlertidig.

Roar Bævre-Jensen, Avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi
Publisert 21.08.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

Fra mandag 24. august vil vi ikke kunne tilby annet enn koronavirus PCR fra polikliniske luftveisprøver. Vi vil for en periode heller ikke tilby PCR mhp. Dermatofytter, blemmemateriale mhp. Herpes simplex virus 1 og 2 samt Varicella zoster virus.

Vi har for tiden stor økning av luftveisprøver mhp covid-19.

Vi analyserer nå over 5000 koronavirusprøver i uken, og trenden er økende. For å kunne håndtere alle koronavirusprøver med akseptabel svartid ser vi oss nødt til å innskrenke øvrig repertoar midlertidig.

Vi bruker opp mye bioingeniør-ressurser og maskinell kapasitet på differensial-diagnostikk. Vi ser naturligvis at differensialdiagnostikken er nyttig i vurderingen av pasientens tilstand, men må likevel prioritere det som nå er viktigst; koronavirus. Det er for tiden, med unntak av Rhinovirus, lite funn av øvrige luftveisagens jfr tabellen under.

Luftveisprøver fra 1. juni til 20. august 2020
​UndersøkelseNegativ​Positiv​Totalsum​​% positiv
​Koronavirus21582​51216470,24​
​Influensa A​563​568​0
​Influensa B​567​568​0
​Mycoplasma pneumoniae​888​890​0
​Bordetella pertussis​873​1​875​0,11
​Klamydia pneumoniae​883​1​885​0,11
Rhinovirus​364​81​450​18
​​RS Virus​434​435​0

​26154​134​26318

I tillegg erfarer vi at negative prøveresultat for koronavirus av tekniske årsaker får forsinket besvarelse hvis det er rekvirert andre analyser på samme prøve, noe som er uheldig.

Så snart prøvemengden gjør det tilrådelig vil vi gjenopprette repertoaret vårt, men vi regner det som sannsynlig at denne midlertidige endringen varer i flere uker.