Kriterier for testing av koronavirus på ansatte og studenter (pr. 20.03.20)

På grunn av mangel på både prøvetakingsutstyr og laboratoriereagenser, må vi innføre strengere indikasjon for testing ansatte for covid-19.

Vestre Viken HF
Publisert 20.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

Testing skal nå kun utføres ved følgende problemstillinger prioritert etter en medisinsk faglig vurdering:

 • Ansatte med mistanke om koronavirus (med minst ett av følgende symptomer: feber, hoste, pustebesvær) og hvor den ansatte har hatt kontakt med pasienter og andre ansatte de siste 5 dagene
 • Ansatte i pasientkontakt med mistanke om koronavirus og som jobber i følgende enheter:
  • Akuttmottak
  • Intensivenhet
  • Sengepost
  • Anestesi
  • Prehospitale tjenester (ambulanse, luftambulanse, AMK)
 • Andre ansatte etter en individuell vurdering

Ansatte uten symptomer skal ikke testes.

Ansatte som er i karantene grunnet nærkontakt med beskrevet covid-19 trenger ikke testing før de kommer tilbake på jobb etter karantenetiden forutsatt at har vært symptomfrie i karantenetiden.

Ansatte som har symptomer ved slutten av karantenetiden skal testes før de kommer tilbake i jobb.

Ansatte som har forkjølelse eller influensasymptomer skal være hjemme til ett døgn etter at de er symptomfrie.