Koronasertifikat

Koronasertifikatet er klart til bruk i Norge i løpet av juni 2021.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 18.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023

Koronasertifikatet benytter opplysninger om prøvesvar og vaksinasjonsstatus. Et sett av regler i tråd med COVID-19-forskriften og EUs retningslinjer bestemmer om koronasertifikatet får rødt eller grønt lys.

Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert, kan dette ha konsekvenser for gyldigheten av sertifikatet. Dersom for eksempel prøvetakingsdato er satt frem i tid, etter at prøven faktisk er tatt, vil et slikt prøvesvar medføre at koronasertifikatet blir ugyldig.

Laboratoriet har ingen rolle i forhold til koronasertifikatet, foruten å sende ut våre testresultater og eventuelt korrigere feil i utsendt svar. Henvendelser fra personer om feilregistrerte eller mangelfulle testresultater, må rettes til ansvarlig teststasjon som igjen kan kontakte laboratoriet. Laboratoriet kan ikke korrigere opplysninger på prøver uten bekreftelse fra teststasjonen eller rekvirenten.

Det er regjeringen som til enhver tid beslutter hva koronasertifikatet vil kunne brukes til i Norge.

Oppdatert info om koronasertifikat finner du til enhver tid på helsenorges nettsted

Chatbot-en på Helsenorge vil også ha svar på de fleste spørsmålene omkring koronasertifikat.