Informasjon om nytt bestillingssystem og laboratoriehåndbok fra 19.januar 2023

19. januar 2023 tar Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF i bruk ny løsning for analysebeskrivelser, faglig informasjon og bestilling av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten.

Publisert 17.01.2023

​Avdelingens analysebeskrivelser blir å finne på Metodebok.no 

Alle analysebeskrivelser publiseres i metodehåndbøker på Helse Sør Øst sin fagportal den 19. januar. Analysebeskrivelsene gir blant annet informasjon om prøvetaking, prøvemateriale, prøvetakingsutstyr, oppbevaring, transport og referanseområder. I tillegg til egne analyseprosedyrer finnes beskrivelser av analyser som videresendes til andre laboratorier, annen relevant faglig informasjon og kontaktinformasjon til alle våre seksjoner. 

Vi har en egen håndbok for hvert av våre respektive felt innen laboratoriefaget:

  • Medisinsk biokjemi
  • Medisinsk mikrobiologi
  • Klinisk farmakologi
  • Immunologi og transfusjonsmedisin​

Ny bestillingsløsning for laboratorierekvisita for Primærhelsetjenesten

For rekvirenter som sender prøver til Bærum og Drammen sykehus overføres  bestillingsløsningen for prøvetakingsutstyr til samme plattform. Brukerveiledningen til denne løsningen er lagt ved i budkassene. Dere kan gå inn å bestille via DIPS Interactor eller via https://vvhf.labfag.no​. Det vil ikke komme bekreftelse på mail når dere har sendt inn bestillinger. Alle aktive og fullførte bestilling sees når man er innlogget. Behandler av bestillingen kan også legge inn beskjeder til dere der, f.eks ved restordre.

Kongsberg sykehus tar i bruk ny løsning 1. februar og Ringerike Sykehus noe senere.
Mer informasjon sendes ut til deres rekvirenter ved oppstart.

Utstyr til cervixcytologi vil bli tilgjengelig på våre nye bestillingslister og sendes ut fra oss til rekvirenter som benytter våre laboratorier til medisinsk biokjemi og / eller mikrobiologi. Dersom dere allerede har en e-postadresse registrert på OUS sin tilsvarende bestillingsportal må dere registrere dere med en annen e-postadresse. Eventuelt kan dere gi beskjed til laboratoriekontakten slik at vi kan fjerne dere fra OUS sitt bestillingssystem. Det forutsetter at dere ikke har behov for å bestille annet utstyr direkte fra OUS. 

Nyheter fra avdelingen vil vi også publiseres her fremover. Direkte adresse til vår håndbok er https://vvhf.labfag.no. Det er lurt å legge den inn som favoritt. Dere kan også laste ned appen Metodebok på telefon eller iPad.
Ved spørsmål ta kontakt med laboratoriekontakten på ditt sykehus.

Bærum Sykehus:
Maiken Kojen Kleveland 
Telefon 67 80 98 84
E-post: medbio.baerum@vestreviken.no

Drammen Sykehus:
Ellen Støten
Telefon 97 56 76 98
E-post: ellen.Stoten@vestreviken.no

Kongsberg Sykehus:
Anne Buaas Halstadtrø
Telefon 32 72 56 32
E-post: anbuha@vestreviken.no

Ringerike Sykehus:
Ingvild Aasheim Andresen
Telefon 92 23 78 64
E-post: iaashe@vestreviken.no​