Influensautbrudd og enorm økning i PCR-analyser

Avdeling for laboratoriemedisin ber alle henvisere vurdere nødvendigheten av PCR-analyser.

Publisert 21.12.2016
Sist oppdatert 24.01.2017

​Vi er nå midt inne i et influensautbrudd. Influensa A utgjør ca 90% av positive funn, influensa B 10%.  Om lag 25% av alle som testes har positive funn. Utbruddet startet tidlig denne vintersesongen, allerede midt i november. På det tidspunktet hadde vi også en økning i prøver hvor Mycoplasma pneumoniae eller rhinovirus ble påvist. Fortsatt detekteres disse smittestoffene i luftveisprøver fra pasienter.

Mikrobiologisk seksjon, Drammen, ufører alle PCR analyser for Vestre Viken (unntak for klamydia- gonoré- og Mycoplasma genitalium-analyser, som utføres i Bærum).  Analysevolumet i Drammen er nå “all time high” og kapasitetsgrensen er i ferd med å bli sprengt. Fra 2014 til 2015 økte analysevolumet med 46 % til 118.000 analyser. Fra 2015 til 2016 er analysevolumet øket ytterlige med over 50 % til ca 180.000 for året som helhet! Hittil i desember nærmer vi oss 17.000 analyser. Økningene skyldes en kombinasjon av utvidet repertoar hvor også fæces-diagnostikk nå utføres med PCR-analyser, økt bevissthet blant rekvirentene om de diagnostiske mulighetene, og – ikke minst nå – utbrudd av ulike luftveisinfeksjoner.

Vi utfører det rekvirentene bestiller, men vi oppfordrer våre rekvirenter å vurdere om alle disse prøvene egentlig er nødvendige!

Diagram, liggende stolpediagram

Pål A. Jenum
Avdelingsoverlege, professor dr.med.
Medisinsk mikrobiologi
Avdeling for laboratoriemedisin
Vestre Viken HF