Gradvis normalisering av mikrobiologisk repertoar

For å frigjøre ressurser til å ivareta diagnostikk rundt COVID-19-pandemien bedre har mikrobiologisk seksjon hatt begrenset repertoar det siste året, men nå går det mot normalisering av mikrobiologisk repertoar.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi.
Publisert 18.06.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

Oversikt over diagnostikk som for tiden ikke tilbys finner du fra Analyseregisteret

Gå inn på «Se info om mikrobiologiske analyser» og se kolonnen «Annen informasjon» i tabellen som ligger inne i prosedyren.

Prøvemengden er fremdeles relativt høy.

Selv om denne er forventet å gå ned etter hvert har vi et oppdrag fra Helse Sør-Øst om å opprettholde beredskap for økte prøvemengder i forhold til COVID-19-virus ut året.

En gradvis normalisering av vårt repertoar må vurderes i lys av dette oppdraget.

Fra uke 24 gjenopptar vi muligheten for å rekvirere fecesprøver (tarmpatogene bakterier) og blemmemateriale (HSV 1 og 2/Varicella) for polikliniske pasienter.

Normalisering av øvrig repertoar vil bli en vurdering etter sommeren.

Roar Bævre-Jensen

Avdelingsoverlege
Medisinsk mikrobiologi